Jak świat myli się w ocenie rzeczywistości

Międzynarodowe badanie Ipsos pokazuje, że rozbieżność między rzeczywistością a jej postrzeganiem różni się w zależności od miejsca na świecie. Z badania wynika, że wśród badanych społeczeństw najbardziej co do oglądu rzeczywistości mylą się Włosi i Amerykanie, zaś największymi realistami są Szwedzi. Polacy są pośrodku tego światowego rankingu mylnej oceny rzeczywistości. Generalnie rzecz biorąc niemal wszędzie ludzie mają tendencję do koncentrowania się na negatywnych informacjach i do widzenia rzeczywistości jako gorszej niż jest ona naprawdę.

Jak świat myli się w ocenie rzeczywistości

Międzynarodowe badanie postrzegania rzeczywistości w 27 krajach prowadzone jest przez Ipsos od roku 2014.

Wyniki zostały właśnie opublikowane w książce The Perils of Perception – Why We’re Wrong About Nearly Everything, wydanej 6 września tego roku. Są również dostępne tutaj: perils.ipsos.com Perils of Perception

Ipsos przeanalizował odpowiedzi w 13 krajach objętych badaniem, aby opracować ranking tych krajów według wskaźnika mylnej oceny rzeczywistości (Misperceptions Index). Wskaźnik ten powstał na bazie 50 tys. wywiadów, w oparciu o 28 pytań na temat poziomu imigracji, wskaźnika przestępczości, poziomu otyłości, oceny poziomu szczęścia, wskaźnika bezrobocia, posiadania smartfonów etc.

"Zwycięzcami" rankingu mylnej oceny rzeczywistości okazali się Włosi! To oni  najbardziej mylą się co do oceny rzeczywistości.

Misperceptions index

Włosi twierdzą np., że poziom bezrobocia w ich kraju wynosi 49 proc., podczas gdy w rzeczywistości wynosi on 12 proc. Uważają również, że 30 proc. mieszkańców ich kraju to imigranci, kiedy naprawdę odsetek ten wynosi 7 proc. We Włoszech sądzi się także, że 35 proc. obywateli to cukrzycy, podczas gdy jest ich tylko 5 proc.

Również Amerykanie są bardzo dalecy od realistycznego oglądu rzeczywistości. Sądzą np., że 17 proc. populacji w USA to muzułmanie, podczas gdy w rzeczywistości stanowią oni w USA tylko 1 proc. Uważają też np., że co roku 24 proc. amerykańskich  dziewcząt w wieku 15-19 lat rodzi dziecko, a w rzeczywistości to tylko 2 proc.

Na końcu rankingu mylnej oceny rzeczywistości uplasowali się Szwedzi, którzy - ogólnie rzecz biorąc - najbardziej realistycznie oceniają rzeczywistość w swoim kraju. Szwedzi sądzą np. że 32 proc. więźniów w Szwecji to imigranci, a w rzeczywistości odsetek ten wynosi 31 proc., czyli niemal tyle samo! Ale nawet i Szwedzi potrafią się mylić: uważają np. że wskaźnik bezrobocia w ich kraju wynosi 24 proc., podczas gdy naprawdę wynosi on 8 proc.

Polacy również mają tendencję do przesady w negatywnej ocenie rzeczywistości, choć plasują się pośrodku rankingu Ipsos.

Ogólnie rzecz biorąc ludzie na świecie mają tendencję do koncentrowania się na negatywach i do formułowania pesymistycznych prognoz co do przyszłości. Na przykład mimo, że wskaźnik morderstw spadł średnio o 29 proc. w 25 na 30 badanych krajów,  tylko 15 proc ludzi na świecie uważa, że jest on niższy niż kiedyś.

 

Informacje dodatkowe

 

  • Książka The Perils of Perception – Why We’re Wrong About Nearly Everything została wydana przez wydawnictwo Atlantic Books  6 września  2018. Aby uzyskać więcej informacji, zajrzyj tutaj: perils.ipsos.com
  • Wskaźnik mylnej oceny rzeczywistości (Misperceptions Index) zbudowano na bazie 50 000 wywiadów przeprowadzonych w 13 krajach świata w latach 2014-2017. Wszystkie dane z badania, źródła statystyk na temat rzeczywistości w badanych krajach oraz informacje na temat samego wskaźnika można znaleźć na stronie perils.ipsos.com
  • Ostatnie badanie zostało przeprowadzone na bazie 18 243 wywiadów w 27 krajach świata przy użyciu Ipsos Online Panel okresie  czerwiec - lipiec 2018 roku
  • Zastosowano ważenie danych, aby dostosować je do struktury populacji w danym kraju
     

Społeczeństwo