Jak w pandemii wspierać kobiety?

Jak wspierać kobiety w pandemii? Polacy chcą przede wszystkim poprawy opieki zdrowotnej.

Znieść nierówności w wynagrodzeniach

Choć z badań wynika, że na świecie kobiety w większym stopniu niż mężczyźni ponoszą ekonomiczne skutki pandemii, to na świecie zdania są podzielone co do tego, czy likwidacja nierówności w wynagrodzeniach pomiędzy kobietami i mężczyznami powinna być obecnie priorytetem. Średnio 42 proc. osób uważa, że jest wprawdzie jest ważna, ale nie najważniejsza. Za priorytetową uważa tę sprawę 36 proc. osób.

Kraje, w których częściej niż gdzie indziej rozwiązanie tego problemu uważa się za priorytet to Chile (53%), RPA (52%) i Francja (51%). Polska jest w grupie krajów, gdzie ten problem uważany jest za mniej ważny (29%).

Pomimo tych podziałów istnieje powszechne zrozumienie co do potrzeby zrównania wynagrodzeń pomiędzy płciami (50%). Jednak średnio co piąta osoba twierdzi, że mówienie o warunkowanych płciowo nierównościach płac to przykład zbyt daleko idącej poprawności politycznej. Podobny odsetek (18%) w ogóle zaprzecza, że takie zjawisko istnieje. Mężczyźni częściej niż kobiety zaprzeczają istnieniu płacowych między płciami.


Jak w pandemii wspierać kobiety? Polacy chcą przede wszystkim poprawić dostęp do opieki zdrowotnej.

Jak w pandemii wspierać kobiety? Na to pytanie Polacy odpowiadają przede wszystkim: poprawić dostęp do opieki zdrowotnej. W Polsce na ten aspekt wskazuje aż 50% osób, podczas gdy średnio na świecie takich wskazań jest 33%.

Kraje, w których za ważny sposób wspierania kobiet uważa się tworzenie bardziej elastycznych warunków pracy (np. praca z domu i praca w niepełnym wymiarze godzin, itp.) to Chile, Australia, Kanada, Japonia i Korea Południowa (około 50 %). Wyraźnie rzadziej ten postulat pojawia się w Brazylii (28%), Francji, RPA (po 32%) i w Argentynie (33%), ale też i w Polsce (36%).

Z kolei wsparcie dla kobiet będącymi ofiarami przemocy uważane jest za szczególnie ważne w Turcji (56%), RPA (52%) i Peru (51%). Sprawa ta uważana jest za najmniej priorytetową w Rosji (24%), Holandii (23%) i Włoszech (21%).

 

Polacy w pandemii najrzadziej na świecie odczuwają wsparcie pracodawcy, rodziny czy przyjaciół.

W badaniu zapytano też o rzeczy, które ludzie robią teraz w swoim życiu inaczej niż przed pandemią. Ogólnie rzecz biorąc największą dbałość o zdrowie i samopoczucie w tym trudnym dla wszystkich okresie deklaruje się w Peru (73%), Meksyku (69%) i RPA (68%), zaś najmniej są skłonni do tego mieszkańcy Polski (29%) i Turcji (32%).
Mniej więcej połowa badanych twierdzi, że w obecnym czasie odczuwa wsparcie swojego pracodawcy - jednak najrzadziej mówią o tym Polacy (18%) i Rosjanie (21%), podczas gdy np. aż 73 proc. mieszkańców Indii twierdzi, że takie wsparcie odczuło.  Dodatkowo, co może się wydawać zaskakujące, Polacy najczęściej na świecie twierdzą, że w pandemii nie czują wsparcia przyjaciół czy rodziny. 

Cały raport do ściągnięcia poniżej.
--------------------------

 

O badaniu

Powyżej przedstawiono wyniki badania przeprowadzonego przez Ipsos w 28 krajach świata. 
Badanie zostało przeprowadzone przez Internet na platformie Global Advisor, na próbie łącznej 20 520 osób w wieku 18-74 w USA, Kanadzie, Izraelu, Malezji, RPA i Turcji oraz w wieku 16-74 lat w pozostałych 21 krajach, w okresie od 22 stycznia do 5 lutego 2021 roku.