Nastroje Polaków w listopadzie - stabilne i na wysokim poziomie

W listopadzie 2018 roku nastroje społeczne Polaków nadal kształtowały się na wysokim poziomie, nawet poprawiając się, choć niewiele – około 1 pkt. w stosunku do października

  1. Sytuacja gospodarcza Polski i sytuacja materialna własnych gospodarstw domowych postrzegana jest przez Polaków jako stabilna, bez wyraźnych zagrożeń. Pozytywne informacje o stanie gospodarki polskiej w światowej prasie ekonomicznej i dane GUS na temat PKB miały zapewne na to wpływ. Wyraźniejszy wzrost wskaźnika oczekiwań (o ponad 2 pkt.) może świadczyć o niedostrzeganiu przez Polaków jakichś wyraźnych zagrożeń w najbliższej przyszłości.
  2. Ciekawym jest, że tzw. afera z prezesem KNF i szefem Getin Banku nie znalazła w opinii społecznej wyrazistego odbicia. Spokojny przebieg wyborów samorządowych, a także przebieg uroczystości związanych ze 100-leciem odzyskania przez Polskę niepodległości, właściwie bez szczególnych niepokojów i negatywnych wydarzeń, też mógł przyczynić się do stabilizacji dobrych nastrojów społecznych.

 

 

Wrzesień 2018

 

Październik 2018

 

Listopad 2018

Zmiana:   listopad - październik

Wskaźnik optymizmu konsumentów

107,38

106,99

107,63

0,63

Klimat gospodarczy

103,93

104,42

105,68

1,26

Skłonność do zakupów

109,68

108,71

108,92

0,21

Wskaźnik bieżący

103,87

105,37

105,81

0,45

Wskaźnik oczekiwań

108,03

107,63

110,09

2,46

 

 

Wskaźnik Optymizmu Konsumentów Ipsos może przybierać wartości z przedziału od 0 do 200 punktów. Ostatni pomiar oparty jest na wynikach badania przeprowadzonego między 16 – 21 listopada 2018 roku na reprezentatywnej losowo-kwotowej próbie 1000 Polaków, którzy ukończyli 15 lat.

Społeczeństwo