Nowy rok szkolny wyzwaniem dla dzieci z Ukrainy

Ten rok jest wyjątkowy – po wakacjach do ławek szkolnych wróciły, obok dzieci polskich, dzieci ukraińskie. W tym te, które trafiły do Polski po inwazji Rosji na Ukrainę. Tymczasem aż 39% ukraińskich rodziców deklaruje, że ich niepełnoletnie dzieci mają problem z adaptacją w Polsce.

Widząc skalę zjawiska, przeprowadzając badanie dot. samopoczucia i emocji największej mniejszości zamieszkującej obecnie Polskę, skupiliśmy się także na problemach związanych ze szkołą. Jak się okazało, 60% badanych przyznała, że jest w Polsce ze swoimi dziećmi, a zdecydowana większość z nich zadeklarowała, że ich dzieci będą uczyć się w polskiej szkole lub przedszkolu. W odniesieniu do dzieci poniżej 18 roku życia dotyczy to aż 83% badanych.

Część z tych dzieci idzie do polskich szkół po raz pierwszy, inne uczyły się już tutaj przed wakacjami. Już teraz 39% rodziców dostrzega, że ich dzieci mają problemy z adaptacją w Polsce. Czy kolejny semestr w polskiej szkole pomoże im poczuć się lepiej w nowym kraju? Z pewnością istotną barierą jest nieznajomość języka polskiego – Ukraińcy zdają sobie z tego sprawę i niemal wszyscy (95%) deklarują, że już uczą się lub planują uczyć języka polskiego.

Jak mówi Paulina Gadowska, Senior Project Manager w Ipsos, „Szkoła jest jednym z ważniejszych elementów socjalizacji i integracji najmłodszych. Polska stanęła przed ogromnym wyzwaniem, jakim jest i będzie w ciągu najbliższych lat integracja ukraińskich dzieci i młodzieży. Zarówno ze względu na dużą liczebność tej grupy, różnice kulturowe i językowe, ale też różnice w programach nauczania. Im lepsze warunki integracji dla dzieci i młodzieży zostaną jak najszybciej stworzone, tym mniej z nich będzie zagrożona wykluczeniem”.

Badanie zostało przeprowadzone metodą DTS (Direct to Survey,) która doskonale sprawdza się w celu dotarcia do trudniej dostępnych grup celowych. Respondenci do badania zostali zaproszeni poprzez media społecznościowe, a następnie przekierowywani do wypełnienia ankiety online. Pełne wyniki badania zostaną zaprezentowane drugiego dnia Festiwalu Insightów i Innowacji INSUMMIT (www.insummit.pl), organizowanego przez PTBRiO oraz OFBOR. Jak dodaje Gadowska, „Przy realizacji badania bezpośrednio współpracowaliśmy z naszymi koleżankami z ukraińskiego oddziału Ipsosa, obecnie mieszkającymi w Polsce. Ich wkład do badania jest nieoceniony”.

Ipsos nie tylko pomaga dowiedzieć się więcej o rosnącej mniejszości Ukraińców zamieszkujących Polskę, ale także wspiera ją. Rozumiejąc znaczenie znajomości języka, Fundacja Ipsos przyznała Fundacji Ocalenie grant, który pozwoli na wyposażenie 14 świetlic dla dzieci z Ukrainy. We wszystkich placówkach znajdzie się sprzęt komputerowy, pozwalający na zdalną naukę języka polskiego.

Źródło danych: Badanie własne Ipsos, realizacja online 1-5 sierpnia 2022 r., metoda DTS, na próbie pełnoletnich osób narodowości ukraińskiej, mieszkających w Polsce (N=1.154).