Ogólnopolskie Badanie Seroepidemiologiczne COVID-19: wyniki I tury

Według raportu z I tury Ogólnopolskiego Badania Seroepidemiologicznego COVID-19, przeciwciała anty-SARS-CoV-2 ma połowa mieszkańców Polski w wieku od 20 roku życia. Odsetek ten waha się od 36,4% w grupie wiekowej 20-39 lat aż do 82,7% wśród osób w wieku od 70 lat.

Covid badanie

Zakończyła się pierwsza tura Ogólnopolskiego Badania Seroepidemiologicznego COVID-19 OBSER-CO. Rolą agencji Ipsos w projekcie była realizacja badania CATI na wyjątkowo dużej próbie ponad 25 tysięcy respondentów. Ponad 8,5 tysiąca respondentów skorzystało z zaproszenia do udziału w badaniach laboratoryjnych.

Celem badania przeprowadzanego przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – PIB było określenie częstości występowania przeciwciał anty-SARS-CoV-2 wśród mieszkańców Polski (w odniesieniu do liczby zarejestrowanych zachorowań  i wybranych czynników ryzyka).

Według raportu przygotowanego przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, najważniejsze wyniki pierwszej tury badania to:

  •  Przeciwciała anty-SARS-CoV-2 ma połowa mieszkańców Polski w wieku od 20 roku życia, przy czym odsetek ten rośnie od 36,4% w grupie wiekowej 20-39 lat, aż do 82,7% wśród osób w wieku od 70 lat.

  • Z kolei w grupie dzieci i młodzieży poniżej 20 lat przeciwciała ma 44,5% populacji. Przyjmuje się, że większość osób w tej grupie wiekowej nabyła przeciwciała w wyniku zachorowania na COVID, a nie w wyniku szczepienia.

  • W badaniu wykorzystano testy umożliwiające rozróżnienie przeciwciał poszczepiennych od przeciwciał powstających w wyniku zakażenia. Dzięki tym testom oszacowano, że odsetek osób, które przebyły COVID wynosi 29,2%.

  • Wśród dorosłych nieszczepionych przeciwciała wykryto u 34,1%. W tej grupie rozpowszechnienie przeciwciał jest najniższe wśród osób niepracujących (21,4%) oraz świadczących w okresie pandemii głównie pracę zdalną (22,6%), w porównaniu do osób pracujących stacjonarnie (39%).

  • W grupie osób, u których w badaniu wykryto przeciwciała, a którzy nie byli wcześniej szczepieni, 37,7% miało wcześniej rozpoznane zakażenie SARS-CoV2.

Cały raport z I tury badania można znaleźć na stronie NIZP-PZH:

 https://www.pzh.gov.pl/projekty-i-programy/obserco/raporty/

 

Pierwsza tura Ogólnopolskiego Badania Seroepidemiologicznego COVID-19 OBSER-CO została przeprowadzona w terminie od 29 marca do 14 maja 2021 roku. Wzięli w nim udział mieszkańcy wszystkich województw, z każdej grupy wiekowej. W ankiecie telefonicznej uczestniczyło 25 812 respondentów, a wyniki laboratoryjne uzyskano od 8558 osób.

Zakończyła się  już realizacja wywiadów telefonicznych CATI w ramach drugiej tury badania przeprowadzonego w okresie 27 lipca – 8 września b.r. Tak jak pierwsza tura, i ta przeprowadzana jest przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – PIB we współpracy z agencją badawczą Ipsos i siecią laboratoriów Diagnostyka S.A. 

Ogólnopolskie Badanie  Seroepidemiologiczne COVID-19: OBSER-CO jest finansowane ze środków budżetu państwa od Agencji Badań Medycznych (numer Projektu 2020/ABM /COVID19/PZH).

logotypy

Więcej informacji o Zdrowie