Październik '18: niewielkie zmiany poziomu nastrojów

We październiku 2018 roku nastroje społeczne Polaków pozostały na prawie niezmienionym poziomie w stosunku do września i nadal ten poziom jest stosunkowo wysoki.

Sytuacja materialna własnych gospodarstw domowych i kraju postrzegana jest przez Polaków jako stabilna, bez wyraźnych zagrożeń. Wydarzenia polityczno-społeczne w kampanii przed wyborami do samorządów miały niewielki, wpływ na poziom optymizmu konsumentów. Zanotowano minimalny spadek - poniżej 1 punktu.
 

W obliczu wyborów do samorządów brak wyraźnych zmian w nastrojach społecznych może świadczyć o niewielkiej wierze Polaków w nadejście wyraźnych zmian, zarówno negatywnych jak i pozytywnych, w zarządzaniu lokalną gospodarką. Ciekawym jest brak zauważalnego wpływu zamieszania wokół reformy sądownictwa na nastroje społeczne.

 

Wskaźnik Optymizmu Konsumentów Ipsos

 

Wskaźnik Optymizmu Konsumentów Ipsos może przybierać wartości z przedziału od 0 do 200 punktów. Ostatni pomiar oparty jest na wynikach badania przeprowadzonego między 11 – 16 października 2018 roku na reprezentatywnej losowo-kwotowej próbie 1000 Polaków, którzy ukończyli 15 lat.

Społeczeństwo