Płeć i preferencje seksualne - różnice pokoleniowe

Przepisy chroniące osoby LGBT przed dyskryminacją, małżeństwa jednopłciowe i prawo do adopcji dzieci cieszą się poparciem większości, ale nie we wszystkich 27 krajach objętych badaniem Ipsos.

Globalne badanie Ipsos LGBT+ Pride 2021 wskazuje na dużą różnicę pokoleniową, jeśli chodzi o  tożsamość płciową i preferencje seksualne. W 27 badanych krajach osoby, które identyfikują się jako transpłciowe, niebinarne, płynne pod względem płci lub inne niż mężczyźni lub kobiety, stanowią 4% pokolenia Z  w porównaniu do 1% w całej populacji. Młodsi dorośli częściej identyfikują się inaczej niż osoby heteroseksualne lub twierdzą, że w równym stopniu pociągają je obie płcie. 

Tożsamość płciowa i orientacja seksualna w podziale na pokolenia

Badanie, przeprowadzone na platformie Ipsos Global Advisor na próbie ponad 19 000 osób w wieku od 16 (lub 18, w zależności od kraju) do 74 lat w okresie od 23 kwietnia do 7 maja 2021 r., pokazuje, że widoczność osób LGBT+  jest różna w poszczególnych krajach objętych badaniem. Na przykład 66% osób w Brazylii deklaruje, że ma krewnego, przyjaciela lub kolegę będącego gejem lub lesbijką, w porównaniu do 7% w Japonii i Korei Południowej.
Podobnie, przepisy antydyskryminacyjne oraz równe prawa do małżeństw i adopcji dla osób LGBT są popierane przez większość w 27 krajach, ale w kilku krajach ich obywatele są takim regulacjom zdecydowanie przeciwni. W Polsce tylko 29 proc. badanych popiera małżeństwa jednopłciowe, pod tym względem bardziej konserwatywne w cytowanym badaniu są tylko Turcja, Rosja i Malezja.
Opinie o małżeństwach jednopłciowych  na świecie

Badanie pokazuje również poparcie większości wobec aktywizmu korporacyjnego promującego równość. Widać też poparcie większości dla osób LGBT okazujących swoje uczucia publicznie, a także dla widoczności tych osób w telewizji, filmach i reklamach. W większości krajów istnieje duże poparcie dla lesbijek, gejów i biseksualnych sportowców, którzy otwarcie mówią o swojej orientacji. 

Opinie na świecie na temat równości praw oraz widoczności osób LGBT

O badaniu
Powyżej przedstawiono wyniki badania w 27 krajach przeprowadzonego przez Ipsos na platformie internetowej Global Advisor. Ipsos przeprowadził wywiady z 19 069 osobami w wieku 18-74 lat w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Malezji, RPA i Turcji oraz 16-74 na 23 innych rynkach w okresie od 23 kwietnia do 7 maja 2021 roku.
Próba składa się z około 1000 osób w Australii, Belgii, Brazylii, Kanadzie, Chinach (kontynentalnych), Francji, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Włoszech, Japonii, Hiszpanii i USA oraz po 500 osób w Argentynie, Chile, Kolumbii, Węgrzech, Indiach, Malezji, Meksyku, Holandii, Peru, Polsce, Rosji, RPA, Korei Południowej, Szwecji i Turcji.
Próby z Argentyny, Australii, Belgii, Kanady, Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Węgier, Włoch, Japonii, Holandii, Polski, Korei Południowej, Hiszpanii, Szwecji i USA mogą być traktowane jako reprezentatywne dla populacji dorosłych w wieku poniżej 75 lat.
Próby w Brazylii, Chile, Chinach (kontynentalnych), Kolumbii, Indiach, Malezji, Meksyku, Peru, Rosji, RPA i Turcji są bardziej miejskie, lepiej wykształcone i/lub bardziej zamożne niż populacja ogólna.