Rośnie grupa Polaków, która najmocniej odczuwa skutki inflacji

Badanie Ipsos Global Inflation Monitor rzuca światło na trudności finansowe Polaków, pesymizm dotyczący przyszłości gospodarczej oraz oczekiwania dotyczące kosztów utrzymania.

Sytuacja finansowa Polaków

Według najnowszej, czwartej fali badania, jednej czwartej ankietowanych (26%) żyje się ciężko. W porównaniu z wynikami sprzed roku, odnotowano wzrost tego wskaźnika o 9 punktów procentowych, co pokazuje znaczące pogorszenie sytuacji materialnej wielu Polaków
 

Wykres inflacja

 

Polityka gospodarcza i inflacja

Badanie wykazało, że 40% ankietowanych jest przekonanych, że polska gospodarka znajduje się w stanie recesji, a połowa uważa, że zajmie co najmniej rok, zanim inflacja wróci do poziomu, który uznaje za normalny. Mimo znaczącej poprawy w prognozach dotyczących kolejnych 12 miesięcy, nadal dominuje pesymizm: w 62% respondentów przewiduje wzrost inflacji, a połowa oczekuje wzrostu stóp procentowych (52%) oraz obciążeń podatkowych (49%). Jeszcze w listopadzie ubiegłego roku wzrostu inflacji spodziewało się 79% badanych, stóp procentowych 72%, a obciążeń podatkowych 62%.

Wydatki gospodarstw domowych

W kontekście wydatków gospodarstw domowych, wyniki badania wskazują, że aż trzy czwarte ankietowanych spodziewa się dalszego wzrostu cen żywności oraz kosztów mediów, takich jak gaz czy energia elektryczna. To sygnalizuje znaczące obawy związane z utrzymaniem i wyraźnie pokazuje trudności, z jakimi Polacy obecnie się mierzą.

Przyczyny wzrostu kosztów utrzymania

Przyczyny wzrostu kosztów utrzymania wskazywane przez Polaków, podkreślają kompleksowość i wieloaspektowość problemu inflacji. Najczęściej wymieniane determinanty trudnej sytuacji ekonomicznej to poziom stóp procentowych (78%), polityka polskiego rządu (76%) oraz konsekwencje rosyjskiej inwazji na Ukrainę (72%).
 

Inflacja

 

Podsumowanie

„Badanie Ipsos Global Inflation Monitor dostarcza istotnych informacji dotyczących sytuacji ekonomicznej Polaków. Wzrost liczby osób z trudnościami finansowymi i przekonanie o recesji gospodarki odzwierciedlają istniejące wyzwania. Dodatkowo, obawy dotyczące wzrostu kosztów utrzymania, zwłaszcza cen żywności i mediów, potwierdzają problemy, z jakimi Polacy obecnie się borykają. Te wyniki to ważny sygnał dla decydentów politycznych i ekonomicznych, którzy powinni skoncentrować się na tworzeniu rozwiązań mających na celu poprawę stabilności ekonomicznej i jakości życia Polaków.”
– Joanna Skrzyńska, Public Affairs Leader w Ipsos Polska

Źródło danych

IPSOS Global Inflation Monitor 2023. Realizacja badania: od 24 marca do 7 kwietnia lutego 2023 r., metoda CAWI, na próbie mieszkańców 29 wybranych państw (łącznie N=20.570, w tym w Polsce N=500). Badanie prowadzone w ramach cyklicznych pomiarów na platformie online Ipsos Global Advisor.