Równi i równiejsi. Badanie Ipsos Equalities Index

Ipsos regularnie angażuje się w badania nad problematyką równości, m.in. poprzez tegoroczne raporty Ipsos LGBT+ Pride czy Ipsos International’s Women Day. Po raz pierwszy publikujemy jednak wyniki skoncentrowane na samej kwestii równości – tego jak jest ona rozumiana, czy została już osiągnięta czy nie, a także kto jest za nią odpowiedzialny. W Polsce wyniki są niejednoznaczne – chociaż dyskryminacja, szczególnie wobec osób o innej orientacji, jest widoczna, to co czwarty Polak uważa, że promocja równości zaszła za daleko.

Dzięki badaniu Ipsos Equalities Index przeprowadzonemu w 33 krajach dowiadujemy się, że na świecie za sprawiedliwe społeczeństwo uważane jest takie, w którym każdy ma takie same szanse (46%), a nie taki sam standard życia (18%). Respondenci z Polski określają się jeszcze mocniej. Z pierwszą definicją sprawiedliwego społeczeństwa zgadza się 58% z nich, a z drugą jedynie 13%. Jednocześnie 41% badanych z Polski uważa, że szanse na sukces w naszym kraju zależą od własnych wysiłków i umiejętności. Prawie co trzeci (30%) twierdzi natomiast, że decydują w tej kwestii czynniki zewnętrzne.

Nierówność jest uznawana za ważny problem w Polsce przez 39% badanych. W tym kontekście wynik ten nieco zaskakuje, ponieważ na pytanie o ocenę prób promocji równości w naszym kraju 26% badanych uważa, że zaszły one za daleko. To największy odsetek zaraz po Wielkiej Brytanii i Argentynie!

Aż 42% polskich respondentów uważa, że osoby homo- i biseksualne doświadczają dyskryminacji w Polsce, w kwestii osób transpłciowych twierdzi tak 35%. To najwyższe wskaźniki dotyczące tych grup. Na trzecim miejscu znajdują się osoby z fizycznymi niepełnosprawnościami (32%).

Kto w takim razie powinien działać na rzecz walki z nierównościami? Badani w Polsce są w tej sprawie zgodni. Zdaniem większości (63%) głównym odpowiedzialnym jest rząd. Drugie w kolejności organizacje walczące o prawa grup dyskryminowanych mają 35% wskazań. Na trzecim miejscu są media z wynikiem 29%.

„Polacy rozumieją problem nierówności jako brak równych szans. Wskazują, że w Polsce takich szans pozbawione są przede wszystkim osoby homo- i biseksualne, transpłciowe, a także z fizycznymi niepełnosprawnościami. Jednocześnie sceptycznie odnosimy się do prób promocji równości, co może świadczyć o polityzacji tego obszaru. Chociaż dostrzegamy objawy dyskryminacji, jesteśmy bardzo podzieleni co do sposobów walki z nią.” – komentuje Tymoteusz Ogłaza, Research Executive w zespole Public Affairs Ipsos Polska

Ipsos Equalities Index jest głównym tematem najnowszego epizodu podcastu „People, Planet, Prosperity” prowadzonego przez Ipsos. W tym odcinku eksperci z Kanady, Irlandii, Polski i Afryki Południowej odpowiadają na pytania związane z zaskakującymi wynikami badania oraz tłumaczą je w kontekście poszczególnych krajów. Podcast można odsłuchać na platformie Spotify lub Apple.

 

Źródło danych:

Ipsos Equalities Index, badanie przeprowadzone w 33 krajach w dniach 17 lutego – 3 marca
2023 roku, N=26 259 (w Polsce reprezentatywna próba licząca 500 osób w wieku od 16 do 74 lat).