Skutki pandemii dla dzieci i młodzieży

Według globalnego badania Ipsos cztery na dziesięć osób na świecie w 29 badanych krajach uważa, że pogorszenie zdrowia psychicznego i samopoczucia dzieci i młodzieży będzie długotrwałym skutkiem pandemii.

Sondaż przeprowadzony z okazji Światowego Dnia Rozwoju Kompetencji Młodzieży 2021 miał na celu zbadanie opinii na temat wpływu pandemii Covid-19 na edukację, samopoczucie oraz rozwój umiejętności dzieci i młodzieży.

 

Zamykanie szkół 

W 29 badanych przez Ipsos krajach większość uważa, że zamykanie szkół jest lub było akceptowalną ceną za ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa. Największe poparcie dla zamykania szkół widać w Meksyku (81%), Peru (81%) i Kolumbii (80%), a najmniejsze we Włoszech (42%), Japonii (41%) i Korei Południowej (33%). Częściej popierają zamykanie szkół osoby z wyższym wykształceniem.

 

Problemy związane z powrotem do szkół 

Za największe problemy dzieci i młodzieży związane z powrotem do szkoły po pandemii uważa się: 

  • Utrzymanie koncentracji. Średnio cztery na dziesięć badanych osób uważa, że utrzymanie koncentracji w szkole będzie teraz jednym z największych problemów, jakie napotkają  dzieci i młodzież w wieku do 17 lat.
  • Ponowna integracja. Prawie jedna trzecia badanych w 29 krajach twierdzi, że dostosowanie się do zmian w środowisku szkolnym oraz ponowna integracja z innymi uczniami, nauczycielami i personelem będzie jednym z największych problemów wśród dzieci w wieku do 11 lat.
  • Zachowanie i dyscyplina. Zdaniem badanych utrzymanie właściwego zachowania i dyscypliny będą największymi problemami dzieci w wieku 12-15 lat.

 

Dostęp do edukacji. 

Działania związane z cyfryzacją i uczeniem się online są postrzegane jako klucz do poprawy dostępu do edukacji. Średnio prawie cztery na dziesięć osób w 29 krajach wskazało „lepszy dostęp do szybkiego łącza internetowego dla wszystkich”  oraz „finansowanie komputerów, laptopów lub tabletów” jako najważniejsze działanie dla władz.
Dostęp do szybkiego łącza internetowego był najczęściej wymieniany w Malezji (66%), Peru (59%) i Chile (55%), natomiast finansowanie komputerów, laptopów i tabletów było najczęściej wymieniane w Turcji (56%), Malezji (55%) i na Węgrzech (52%). 

 

Pozytywne i negatywne długotrwałe skutki pandemii dla dzieci i młodzieży

Za najważniejsze długotrwałe skutki pandemii dla dzieci i młodzieży uważa się pogorszenie zdrowia psychicznego i samopoczucia, zaległości edukacyjne, a w konsekwencji niższe kwalifikacje, niższe płace i bezrobocie. Z pozytywów – większe umiejętności cyfrowe.

 

  • Pogorszenie zdrowia psychicznego i samopoczucia. Aż 37 proc. osób na świecie uważa się, że pogorszenie zdrowia psychicznego i samopoczucia będzie długoterminowym skutkiem pandemii dzieci i młodzieży. Problem zdrowia psychicznego i samopoczucia dzieci i młodzieży były wymieniane najczęściej w Szwecji (przez 51% respondentów), Kanadzie (50%) i Chile (46%), a najrzadziej w Meksyku (23%) i Arabii Saudyjskiej (19%).
  • Zaległości edukacyjne, niższe kwalifikacje, niższe płace, bezrobocie. Ponad jedna trzecia badanych uważa, że dzieci nie będą w stanie nadrobić spowodowanych pandemią braków w edukacji formalnej, co będzie skutkowało niższymi kwalifikacjami zawodowymi. Jedna trzecia badanych w 29 krajach uważa, że młodzież będzie się w związku z tym borykała z większym bezrobociem i niższymi zarobkami. Obawy związane z brakiem wykształcenia i niższymi kwalifikacjami są najwyższe w Korei Południowej (55%) i Malezji (51%), a najniższe w Australii (19%). Obawy związane z wysokim bezrobociem są najwyższe w RPA (56%), a najniższe w Niemczech (15%).
  • Większe umiejętności cyfrowe. Pojawiają się też opinie, że pandemia przyniesie pozytywne skutki. Średnio prawie jedna piąta osób uważa, że poprawa umiejętności cyfrowych dzieci i młodzieży będzie długotrwałym pozytywnym skutkiem pandemii.

 

MetodologiaBadanie przeprowadzono w 29 krajach świata na platformie internetowej Global Advisor.
Próba składa się z około 1000 osób w Australii, Belgii, Brazylii, Kanadzie, Chinach kontynentalnych, Francji, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Włoszech, Japonii, Hiszpanii i USA oraz po 500 osób w Argentynie, Chile, Kolumbii, na Węgrzech, w Indiach, Malezji, Meksyku, Holandii, Peru, Polsce, Rosji, Arabii Saudyjskiej, RPA, Korei Południowej, Szwecji i Turcji.
Próby w Argentynie, Australii, Belgii, Kanadzie, Francji, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Węgrzech, Włoszech, Japonii, Holandii, Polsce, Korei Południowej, Hiszpanii, Szwecji i USA mogą być traktowane jako reprezentatywne dla ich ogólnej dorosłej populacji w wieku do 75 lat.
Próby w Brazylii, Chinach kontynentalnych, Chile, Kolumbii, Indiach, Malezji, Meksyku, Peru, Rosji, Arabii Saudyjskiej, RPA i Turcji są bardziej miejskie, lepiej wykształcone i/lub bardziej zamożne niż populacja ogólna. Dane są ważone w taki sposób, aby skład próby każdego rynku najlepiej odzwierciedlał profil demograficzny dorosłej populacji zgodnie z najnowszymi danymi ze spisu powszechnego.