Socio-Cultural Trend Tracker'22

Polska jest kolejnym rynkiem, na którym nawiązaliśmy jako Ipsos współpracę z organizacją Sustainable Brands „Brands for Good”. Globalnym celem działalności naszego Partnera jest wykorzystanie połączonej siły oddziaływania Marek, aby uczynić zrównoważony styl życia dostępnym i atrakcyjnym, inspirować nim konsumentów i tym samym kształtować zmianę ich zachowań.

SB „Brands for Good” od lata działa w m.in. w USA. Organizacja zrzesza największe światowe marki (https://sustainablebrands.com/participate/corporatemember/community), które łączą swoje siły oferując autorskie narzędzia, projekty badawcze i warsztaty ukierunkowane na przyspieszenie procesów promujących zrównoważony styl życia.

Zrównoważony rozwój jest tematem priorytetowym dla Grupy Ipsos, czego wyrazem są nasze liczne publikacje i projekty badawcze fundowane ze środków własnych (zob. np. https://www.ipsos.com/en/true-understanding). Dlatego też z entuzjazmem podjęliśmy się realizacji we współpracy z Sustainable Brands Poland badania Socio-Cultural Trend Tracker 2022 – pierwszej diagnozy stanu świadomości polskich konsumentów w obszarze zrównoważonego rozwoju na bazie modelu 9 Zachowań Zrównoważonego Stylu Życia (https://sbbrandsforgood.pl/9-kluczowych-zachowan-zrownowazonego-stylu-zycia). Wspólnie sprawdziliśmy gotowość Polaków do podjęcia działań w tych obszarach – ze szczególnym naciskiem na spójność między deklarowanymi intencjami a realnymi działaniami.

Badanie zrealizowaliśmy na reprezentatywnej próbie 2001 polskich konsumentów w wieku 16-74, metodą CAWI (wywiadów online). W celu dopełnienia portretu naszego społeczeństwa, zapytaliśmy respondentów również o użytkowanie 214 największych Marek z 15 sektorów (sklepy budowlane i wyposażeniowe, higiena osobista, kosmetyki, bankowość, finanse i ubezpieczenia, telekomunikacja, sklepy online, napoje, napoje alkoholowe, sklepy odzieżowe, energia i paliwa, elektronika, medycyna bez recepty, produkty tytoniowe, przekąski, żywność). Pytaliśmy także o ich ocenę, które Marki są liderami zrównoważonego rozwoju w Polsce. Dzięki temu, jesteśmy w stanie ocenić, jak różnią się postawy i zachowania przedstawicieli kluczowych grup docelowych naszych marek oraz na ile działania Marek są przez nich zauważane i doceniane.

Metodologia badania wyróżnia się na tle wielu innych badań dotyczących zrównoważonego rozwoju, co najmniej na kilka sposobów:

Definiujemy obszar sustainability szeroko, uwzględniając w nim również kwestie społeczne, np. te związane z równością płci albo przejawami społeczeństwa obywatelskiego. Inne badania nierzadko zawężają zrównoważony rozwój do kwestii ekologicznych - które są oczywiście bardzo ważne, ale bynajmniej nie wyczerpują tematu.
Ta szeroka perspektywa została przełożona na model 9 Zachowań Zrównoważonego Stylu Życia, które stanowią analityczny szkielet naszego raportu i pozwalają na formułowanie klarownych, konkretnych wniosków.
Zrównoważone zachowania badamy nie tylko poprzez ogólne deklaracje zgody lub niezgody na nie, ale również pytając o bardzo szczegółowe „mikro-akcje”, czyli codzienne zachowania - na pozór małe i nieznaczące, ale z doniosłymi konsekwencjami w skali społecznej.
Szeroka definicja próby pozwala nam analizować sytuację nawet w takich podgrupach jak Generacja Z czy osoby w wieku emerytalnym.

12

3

slajd z prezentacji nr 3

Dowiedz się więcej na stronie Sustainable Brands Poland:

https://sbbrandsforgood.pl/socio-cultural-trend-tracker22