Świat obawia się ataku nuklearnego, biologicznego albo chemicznego

Możliwy atak nuklearny, biologiczny lub chemiczny w jakimś miejscu na ziemi - tego najbardziej obawia się teraz świat.

Atak Rosji na Ukrainę pod koniec lutego br. rozbudził obawy opinii publicznej co do możliwego ataku nuklearnego.

Nowa badanie Ipsos przeprowadzone na grupie ponad 32 000 osób w 33 krajach świata dla Halifax International Security Forum pokazuje, że odsetek osób, uważających, że atak nuklearny, biologiczny lub chemiczny gdzieś na świecie jest dość lub bardzo realnym zagrożeniem, wzrósł średnio o dziewięć punktów procentowych w porównaniu z zeszłym rokiem i wynosi obecnie 75%. To więcej niż w 2017 r., kiedy Korea Północna testowała bombę atomową. Wtedy takiego ataku obawiało się średnio 71% osób.

Najwyższy poziom obaw widać w Tajlandii (84%), Turcji (82%), Japonii (81%) i RPA (81%). Kraje, które z kolei odnotowały w ostatnim roku największy wzrost obaw związanych z atakiem nuklearnym, biologicznym lub chemicznym to Niemcy (wzrost o 19 pkt. do 73%), Francja (wzrost o 19 pkt. do 63%) i Japonia (wzrost o 17 pkt. do 81%). W Polsce takiego ataku obawia się 75% osób i jest to wzrost w stosunku do zeszłego roku o 15 punktów procentowych.

 

Rośnie poczucie zagrożenia konfliktami zbrojnymi 

Pomimo tegorocznych fal upałów i pożarów, które trafiły na pierwsze strony gazet, średni odsetek ludzi na świecie, którzy uważają, że poważna klęska żywiołowa w ich kraju jest dość/bardzo realnym zagrożeniem, spadł o 3 punkty procentowe w porównaniu z zeszłym rokiem i wynosi teraz 66%.

Spadł również odsetek osób obawiających się zagrożenia epidemii, średnio o 10 punktów procentowych w stosunku do zeszłego roku (obecnie 60%).

Jednocześnie zdecydowana większość (85%) ankietowanych w 33 krajach uważa, że świat stał się bardziej niebezpieczny w ciągu ostatniego roku - ten wskaźnik jest najwyższy od początku tego pomiaru, czyli od 2014 roku. 

Średnio o 4 punkty wzrósł odsetek osób, które postrzegają konflikt zbrojny między swoim krajem a innym narodem jako dość lub bardzo realne zagrożenie: w Szwecji (+18 pkt do 34%), Niemczech (+22 pkt do 55%) i Japonii (+23 pkt do 72%). W Polsce zamieszania w konflikt zbrojnego obawia się 55% osób.

 

O badaniu 

Badanie zostało przeprowadzone w 33 krajach świata na platformie internetowej Ipsos Global Advisor. Łączna próba dla wszystkich badanych krajów wyniosła 32 507 osób w wieku 18-74 lat w USA, Kanadzie, Malezji, RPA i Turcji, w wieku 20-74 lat w Tajlandii, 21-74 w Indonezji i 16-74 lat w 27 pozostałych krajach. Badanie przeprowadzono pomiędzy 23 września a 7 października 2022.