Świat podzielony co do Igrzysk w Tokio

Wg międzynarodowego badania Ipsos Japończycy nie tylko są najbardziej przeciwni organizacji Igrzysk w Tokio, ale są w grupie krajów, które w najmniejszym stopniu w ogóle się tą Olimpiada interesują.

Czy Olimpiada w Tokio powinna się w ogóle odbyć? Czy ludzie interesują się tym wydarzeniem? Czy Igrzyska mają jakiś wpływ na świat? – takie pytania zadał Ipsos przed Igrzyskami w Tokio w 28 krajach świata.

 

Główne wnioski 

  • Nie ma zgody co do tego, czy Igrzyska w ogóle powinny się odbyć, ludzie na świecie są w tej kwestii podzieleni. Średnio na świecie 43% badanych uważa, że Olimpiada powinna się odbyć zgodnie z planem, zaś aż 57% jest przeciwnego zdania. Szczególnie niskie jest poparcie dla organizacji Olimpiady w kraju gospodarzy - w Japonii tylko 22 proc. badanych uważa, że Igrzyska powinny się odbyć teraz, zaś 78 proc. jest przeciwko. 
  • Igrzyska olimpijskie mają moc jednoczenia ludzi:  średnio 62% ludzi zgadza się ze stwierdzeniem, że Olimpiada to wydarzenie, które łączy świat. Podobny odsetek (65%) uważa, że Olimpiada łączy ludzi w ich kraju. 
  • Zainteresowanie Igrzyskami jest różne w różnych krajach świata: najbardziej zainteresowani Olimpiadą w Tokio są mieszkańcy Indii, RPA i Chin, najmniej Belgii, Korei Południowej i Japonii. 
  • Największym zainteresowaniem cieszy się piłka nożna, w drugiej kolejności  lekkoatletyka, potem pływanie i gimnastyka.
  • Olimpiada inspiruje. Wg badania Ipsos średnio na świecie 8 na 10 badanych uważa, że Olimpiada inspiruje młodzież do uprawiania sportu 

 

Przeciwnicy i zwolennicy organizacji Igrzysk w czasie pandemii

Przed igrzyskami w Tokio świat dzieli się na zwolenników i przeciwników tego wydarzenia

Średnio na świecie 43% badanych uważa, że Olimpiada powinna się teraz odbyć, zaś aż 57% jest przeciwnego zdania. Szczególnie przeciwni organizacji igrzysk są gospodarze - w Japonii tylko 22 proc. badanych uważa, że Igrzyska powinny się odbyć zgodnie z planem i aż 78 proc. jest przeciwko. Z kolei planową organizację Igrzysk  popierają w największym stopniu: Turcja (71%), Arabia Saudyjska (66%), Rosja (61%) i Polska (60%).

 

Jednocząca siła Olimpiady

Aż 62% osób na świecie zgadza się ze stwierdzeniem, że igrzyska olimpijskie będą ważną okazją dla świata do zjednoczenia się po pandemii - tak uważa się przede wszystkim w Turcji i Arabii Saudyjskiej (81% badanych w obu krajach). Z kolei Korea Południowa, Japonia i Niemcy to  kraje w których najmniej osób (poniżej 50%) sądzi, że igrzyska olimpijskie to wydarzenie jednoczące świat. 

W badaniu okazało się również, ze Olimpiada jest uważana za wydarzenie jednoczące obywateli danego kraju. W tej sprawie panuje niemal powszechna zgoda w Chinach (92%) i Indiach (84%), zaś znacznie rzadziej uważa się tak w Japonii (36%) i w Niemczech (37%).

 

Wpływ Igrzysk Olimpijskich na społeczeństwo 
 

Większość badanych  na świecie (aż 80%) twierdzi, że olimpiada inspiruje młodsze pokolenia do uprawiania sportu. Dwie trzecie (67%) zgadza się na wykorzystanie środków publicznych na wspieranie olimpijczyków w ich kraju. Średnio 7 na 10 osób w badanych krajach zgadza się, że olimpijczycy powinni otrzymać priorytetowe szczepienia przeciwko Covid-19. Pełna zgoda w tej sprawie panuje w Chinach (92%), Arabii Saudyjskiej (89%), Indiach (88%) i Turcji (87%), ale mniej zdecydowana w Niemczech (50%), Wielkiej Brytanii (52%), Belgii (54%) oraz Holandii (56%).

Metodologia
Badanie przeprowadzono w 28 krajach na platformie internetowej Global Advisor. Ipsos przeprowadził wywiady z 19 510 dorosłymi w wieku 18-74 lat w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Malezji, RPA i Turcji oraz wśród osób w wieku 16-74 w pozostałych 23 krajach. Badanie zostało przeprowadzone  w okresie od 21 maja do 4 czerwca 2021 roku.
Próba składa się z około 1000 osób w Australii, Belgii, Brazylii, Kanadzie, Chinach kontynentalnych, Francji, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Włoszech, Japonii, Hiszpanii i USA oraz po 500 osób w każdym z Argentyny, Chile, Kolumbii, Węgry, Indie, Malezja, Meksyk, Holandia, Peru, Polska, Rosja, Arabia Saudyjska, RPA, Korea Południowa, Szwecja i Turcja.
Próby w Argentynie, Australii, Belgii, Kanadzie, Francji, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Węgrzech, Włoszech, Japonii, Holandii, Polsce, Korei Południowej, Hiszpanii, Szwecji i USA mogą być traktowane jako reprezentatywne dla ich ogólnej dorosłej populacji w wieku do 75 lat.
Próby w Brazylii, Chinach kontynentalnych, Chile, Kolumbii, Indiach, Malezji, Meksyku, Peru, Rosji, Arabii Saudyjskiej, RPA i Turcji są bardziej miejskie, lepiej wykształcone i/lub bardziej zamożne niż populacja ogólna. Dane są ważone w taki sposób, aby skład próby każdego rynku najlepiej odzwierciedlał profil demograficzny dorosłej populacji zgodnie z najnowszymi danymi ze spisu powszechnego.