Umiarkowanie optymistyczni. Polki i Polacy o 2024.

Sytuacja ekonomiczna poprawi się. Nie dojdzie jednak do szybkiego zakończenia wojny w Ukrainie. Sztuczna inteligencja będzie dalej się rozwijać, ale może to zagrozić wielu miejscom pracy. Badani wypowiedzieli się na temat najważniejszych wyzwań, przed jakimi stoi Polska i świat w Nowym Roku.

Powiew optymizmu

Jak wynika z badania Ipsos przeprowadzonego w 34 krajach, 69% badanych z Polski ocenia ubiegły rok jako  zły dla kraju, a 52% jako zły dla siebie i swojej rodziny. Ogółem na świecie odsetki te są bardzo podobne. Warto zwrócić uwagę, że w naszym kraju nastąpiła znaczna poprawa ocen w stosunku do badania z 2022 r.

Wykres 1. Odsetek badanych z Polski zgadzających się ze stwierdzeniem, że… 

wykres

Pozytywne zmiany są widoczne również w odniesieniu do przewidywań na 2024 r. 70% Polek i Polaków uważa, że ten rok będzie dla nich lepszy niż poprzedni. To wynik większy o 11 punktów procentowych niż w poprzednim badaniu. Ponad połowa polskich badanych (56%) zgadza się ze stwierdzeniem, że 2024 r. przyniesie poprawę sytuacji ekonomicznej na świecie. Oznacza to wzrost liczby optymistów aż o 20 punktów procentowych.

Wykres 2. Odsetek badanych z Polski zgadzających się ze stwierdzeniem…

wykres 2

Dwóch na trzech badanych z Polski twierdzi, że ceny będą rosnąć szybciej niż pensje. Co drugi z kolei wierzy, że tegoroczna inflacja będzie wyższa niż w ubiegłym roku. W obu przypadkach można zaobserwować spadek pesymistycznych odpowiedzi, ale szczególnie widoczny jest on przy pytaniu o inflację. Spadek liczby pesymistów wyniósł tu bowiem wyjątkowe 30 punktów procentowych.

Stare i nowe wyzwania

Badani są świadomi wyzwań demograficznych, przed jakimi stoi nasz kraj. 68% uważa, że populacja Polski skurczy się w tym roku. Jednocześnie taki sam odsetek przewiduje zwiększenie imigracji do naszego kraju. Podobnie świadomie podchodzimy do kryzysu klimatycznego. 78% zgadza się, że średnia temperatur na świecie będzie się podnosić, a dokładnie dwie trzecie jest zdania, że w 2024 r. będziemy świadkami większej liczby ekstremalnych zjawisk pogodowych.

2023 r. był bez wątpienia rokiem wyjątkowego rozwoju sztucznej inteligencji (ang. AI). Czy postęp w tej dziedzinie utrzyma się także w tym roku? 48% badanych z Polski twierdzi, że lekarze będą regularnie używać narzędzi AI do decydowania o sposobie leczenia pacjentów. 54% ocenia, że AI doprowadzi do utraty wielu miejsc pracy w najbliższym roku. O tym, że stanie się wręcz przeciwnie i AI pomoże stworzyć nowe miejsca pracy przekonanych jest jedynie 32% Polek i Polaków.

Najważniejsze wydarzenia 2024 r.

Widoczne pogorszenie nastrojów występuje, jeśli chodzi o wojnę w Ukrainie. Jedynie 24% Polek i Polaków spodziewa się jej zakończenia w 2024 r. Jeszcze przed rokiem odsetek tych, którzy liczyli na szybkie zakończenie konfliktu, był wyższy o 18 punktów procentowych.

Nowy Rok będzie wyjątkowo polityczny ze względu na wybory samorządowe i do Parlamentu Europejskiego, a także przez wybory prezydenckie w USA. O tym, że Donald Trump jest w stanie uzyskać reelekcję, przekonanych jest 28% Polek i Polaków. Przeciwnego zdania jest 55% polskich badanych.

wykres 3

 

„Wiara w poprawę sytuacji ekonomicznej to najważniejszy powód optymistycznych nastrojów na 2024 r. Jednocześnie badani nie ignorują takich zagrożeń, jak kryzys demograficzny, katastrofa klimatyczna czy brak perspektyw na zakończenie wojny w Ukrainie. Warto zwrócić uwagę na zwiększający się odsetek tych, którzy twierdzą, że w Nowym Roku będziemy bardziej tolerancyjni wobec siebie nawzajem. Tego należy sobie życzyć na 2024 r.” - komentuje Joanna Skrzyńska, liderka zespołu Public Affairs Ipsos Polska 

Źródło danych: Global Advisor 2024 Predictions, badanie przeprowadzone w 34 krajach w dniach 20 października – 3 listopada 2023 roku, N=25 292 (w Polsce reprezentatywna próba licząca 500 osób w wieku od 16 do 74 lat).