Upadek muru berlińskiego zmienił nasz świat na lepszy

Upadek muru berlińskiego zmienił mój kraj i moje otoczenie na lepsze – w międzynarodowym badaniu Ipsos tak twierdzą przede wszystkim Polacy, najczęściej ze wszystkich badanych krajów Europy Środkowo-Wschodniej. 9 listopada b.r. mija 30-ta rocznica tego tak ważnego dla Europy wydarzenia.

Upadek muru berlińskiego i zjednoczenie Niemiec to jedne z najważniejszych wydarzeń historycznych końca XX wieku – wpłynęły na rozszerzenie Unii Europejskiej i NATO na wschodzie Europy. Choć wydarzenie to miało miejsce 30 lat temu, nadal odczuwamy jego konsekwencje. Wielu mieszkańców Europy Wschodniej wciąż przeżywa szybkie zmiany społeczne, kulturowe i gospodarcze, które mają wpływ na ich życie osobiste. Międzynarodowe badanie Ipsos przeprowadzone w związku z trzydziestą rocznicą upadku muru berlińskiego pokazuje, jak dzisiaj to wydarzenie postrzegane jest w różnych krajach na świecie. Badanie objęło Polskę, Rumunię, Węgry, Turcję, Niemcy, Francję, Belgię, Wielką Brytanię, Holandię, Szwecję, Hiszpanię, Włochy, USA, Kanadę i Australię i Rosję.
Czy wraz z upadkiem muru i końcem komunizmu Europa stała się bezpieczniejszym miejscem? Z badania Ipsos wynika, że w tej kwestii zdania są podzielone: w Turcji i Polsce jest najwięcej osób uważających, że upadek muru berlińskiego przyczynił się do poprawienia bezpieczeństwa w Europie (odpowiednio 45 i 41 proc. odpowiedzi pozytywnych). Odmiennego zdania są z kolei Rosjanie – tylko 16 proc. respondentów z Rosji zgadza się, że upadek muru pozytywnie wpłyną na poprawę europejskiego bezpieczeństwa.

 

 

„Po upadku muru berlińskiego i komunizmu życie w moim kraju i w moim najbliższym otoczeniu zmieniło się na lepsze”. Spośród mieszkańców Europy Środkowo Wschodniej tak najczęściej twierdzą Polacy – 55 i 50 proc. 

 

 

Co ciekawe, w Polsce zmianę na lepsze po upadku muru berlińskiego widzą przede wszystkim osoby po 50 roku życia, które czasy komunizmu dobrze pamiętają oraz osoby całkiem młode, poniżej 35 roku życia, które nie mogą tego okresu pamiętać.
Z kolei najbardziej pesymistycznie zapatrują się na to wydarzenie Rosjanie – tylko 19 proc. mieszkańców Rosji uważa, że zmieniło ono ich kraj na lepsze, a odsetek ten jeszcze spada wśród osób powyżej 50 lat, które czasy przed upadkiem muru pamiętają.

W badaniu Ipsos mogą zaskoczyć odpowiedzi dotyczące stwierdzenia „Europa Zachodnia i Wschodnia mają teraz wspólne cele”. Tu najczęściej twierdząco, poza Turkami (44 proc.), odpowiadają  Polacy (35 proc.), co wydaje się zrozumiałe w kontekście wcześniejszych wyników, ale i  Brytyjczycy (też 35 proc.), którzy przecież nie tak dawno zagłosowali za wyjściem z UE. Czyżby naprawdę zmieniali zdanie?

Społeczeństwo