Większość Polaków chce legalizacji związków osób tej samej płci

W ciągu dekady poparcie dla legalizacji małżeństw jednopłciowych wzrosło o połowę, tj. z 21% do 32%. Obecnie dwóch na trzech Polaków (67%) uważa, że pary homoseksualne powinny mieć możliwość zawarcia małżeństwa lub zalegalizowania związku w inny sposób. Podobny odsetek (64%) jest też zdania, że osoby transpłciowe powinny być chronione przed dyskryminacją w życiu publicznym i zawodowym.

Międzynarodowy sondaż IPSOS LGBT+ Pride 2023 pokazuje, że 2% badanych Polaków nie identyfikuje się jako kobieta lub mężczyzna. Z kolei 5% osób określa swoją orientację jako inną niż heteroseksualna. Wśród ogółu 2% to osoby homoseksualne, przy czym częściej spotkać je można wśród ankietowanych w wieku 35-49 lat (4%).

Co trzeci Polak (35%) deklaruje, że wśród swoich krewnych, kolegów i koleżanek lub znajomych z pracy ma osobę homoseksualną. Kobiety mają takie doświadczenie częściej niż mężczyźni (41% w porównaniu do 29%), a młodsze osoby częściej niż starsze (47% wśród osób poniżej 35 lat i już tylko 23% wśród tych wieku od 54 do 70).

Mimo, że statystycznie w większości Polacy nie mają styczności z osobami homoseksualnymi, to coraz większe jest poparcie dla legalizacji związków jednej płci. 32% opowiada się za możliwością zawierania małżeństw jednopłciowych, a kolejne 35% popiera inną formę legalizacji takich związków. W porównaniu do badania z 2013 r. poparcie dla małżeństw osób tej samej płci wzrosło o 11 punktów procentowych. Obecnie kobiety oraz najmłodsi badani (poniżej 35. roku życia) są najbardziej pozytywnie nastawieni do małżeństw osób tej samej płci. Tymczasem mężczyźni częściej popierają inną formę legalizacji związków tej samej płci lub nie popierają legalizacji w ogóle.

Więcej kontrowersji budzi kwestia adopcji. Połowa respondentów (54%) sprzeciwia się prawu par jednopłciowych do adopcji dzieci, a co trzeci (33%) je popiera. W porównaniu do wyników z 2013 r. poparcie dla adopcji jest większe o 6 punktów procentowych.

Styczność z osobami transpłciowymi ma jedynie 6% badanych. Mimo to stosunkowo wielu przychyla się do wspierania ich praw.

  • 61% badanych uważa, że osoby transpłciowe doświadczają dużej dyskryminacji, a 64% zgadza się, że powinny być chronione przed dyskryminacją w życiu publicznym i zawodowym. 
  • Połowa ankietowanych (53%) uważa, że za zgodą rodziców transpłciowym nastolatkom należy zezwolić na opiekę medyczną dotyczącą korekty płci.
  • Mniej osób (39%) uważa natomiast, że to system ubezpieczenia zdrowotnego powinien pokrywać koszty takiej korekty.

Choć więc Polacy nie znają problemów osób transpłciowych z najbliższego otoczenia, to sytuacja tej mniejszości wzbudza społeczną empatię.

„W związku z obchodami Miesiąca Dumy (Pride Month), warto zauważyć, że społeczne postrzeganie różnorodności płciowej i równouprawnienia LGBTQ+ stale się zmienia. Nasze badanie pokazuje, że coraz więcej osób zauważa potrzebę akceptacji i wsparcia dla osób o różnych orientacjach seksualnych i tożsamościach płciowych. Nadal jednak wiele jest do zrobienia. Dlatego ważne jest, aby kontynuować dialog na temat równości i równouprawnienia. Zbliża nas to do zbudowania społeczeństwa, w którym każdy może być autentyczny i szanowany bez względu na swoją tożsamość płciową czy orientację seksualną.” - komentuje wyniki Joanna Skrzyńska, liderka zespołu Public Affairs w Ipsos Polska.

 

Źródło danych:

IPSOS LGBT+ Pride 2023. Realizacja badania: od 17 lutego 2023 r. do 3 marca 2023 r., metoda CAWI, na próbie mieszkańców 30 wybranych państw (łącznie N=22.514, w tym N=500 w Polsce). Badanie prowadzone w ramach cyklicznych pomiarów na platformie online Ipsos Global Advisor.