Wyraźne pogorszenie się nastrojów społecznych w grudniu 2018

W grudniu 2018 roku nastroje społeczne Polaków wyraźnie pogorszyły się w stosunku do listopada. Wskaźnik optymizmu konsumentów spadł o 6 pkt, osiągając wartość 101,63 pkt.

  1. Liczne zapowiedzi prasowe na temat znaczących podwyżek cen energii i niezbyt wyraziste stanowisko rządu w tej sprawie na początku grudnia mogły spowodować lęk konsumentów przed podwyżką wszystkich cen na rynku. Również zapowiedź strajku nauczycieli skupionych w związku zawodowym Solidarność wzmogła niepewność społeczną co do najbliższych miesięcy. Wskaźniki - bieżący i oczekiwań obniżyły się o około 8 pkt.
  2. Najwyraźniej, bo o 10 pkt, spadł poziom klimatu gospodarczego. To zawsze jest pochodną zapowiedzi podwyżek cen energii, która przebija dobre oceny dotychczasowego stanu gospodarki.

 

 

 

Październik 2018

 

Listopad 2018

 

Grudzień 2018

Zmiana:   grudzień - listopad

Wskaźnik optymizmu konsumentów

106,99

107,63

101,63

-6,00

Klimat gospodarczy

104,42

105,68

95,30

-10,38

Skłonność do zakupów

108,71

108,92

105,85

-3,08

Wskaźnik bieżący

105,37

105,81

97,32

-8,49

Wskaźnik oczekiwań

107,63

110,09

102,64

-7,45

 

Wskaźnik Optymizmu Konsumentów Ipsos może przybierać wartości z przedziału od 0 do 200 punktów. Ostatni pomiar oparty jest na wynikach badania przeprowadzonego między 6 – 12 grudnia 2018 roku na reprezentatywnej losowo-kwotowej próbie 1000 Polaków, którzy ukończyli 15 lat.

Społeczeństwo