Zaufanie do ludzi w Polsce i na świecie

Według globalnego badania Ipsos zaufanie do innych w Polsce zalicza się do najniższych na świecie.

splecione ręce

Polska wśród krajów o najniższym na świecie poziomie zaufania do innych ludzi 

Czy ogólnie rzecz biorąc większości ludzi można ufać?  Takie pytanie zadał Ipsos w 30 krajach świata. Średnio 30% odpowiedziało na to pytanie twierdząco. Jednak pomiędzy poszczególnymi krajami występują bardzo istotne różnice. Największy poziom zaufania do innych panuje w Chinach i Indiach, gdzie aż 56% twierdzi, że w większości ludziom można ufać. Z kolei kraje, gdzie panuje najniższy stopień zaufania  to Brazylia (11%), Malezja (13%), Turcja (14%). W grupie krajów o najniższym na świecie poziomie zaufania do innych jest też Polska – tu tylko 16 proc. osób uważa, że innym można zwykle ufać.

 

Odsetek osób deklarujących ogólne zaufanie do większości osób

Mapa zaufania

Większe zaufanie wśród kadry menedżerskiej 

W większości krajów, klasa menedżerska ma tendencję do znacznie większego zaufania do innych. Średnio odsetek osób, które twierdzą, że większości ludzi można zaufać, jest o 11 punktów wyższy wśród kadry kierowniczej wyższego szczebla i decydentów/tek. Najwyższy poziom zaufania do innych w tej właśnie grupie obserwuje się we Francji, Indiach, Rosji, Stanach Zjednoczonych i Holandii, gdzie różnica w porównaniu do średniej wynosi 15 punktów lub więcej. Odwrotną sytuację wydać jedynie w Turcji i Szwecji.

 

Edukacja

Osoby z wykształceniem wyższym wydają się być bardziej ufne niż osoby mniej wykształcone. Średnio 35% dorosłych z wyższym wykształceniem twierdzi, że większości ludzi można zaufać, w porównaniu do 28% wśród osób ze średnim wykształceniem i 26% wśród osób z wykształceniem podstawowym.

Co ciekawe, Rosja jest jedynym krajem, w którym osoby z wyższym wykształceniem rzadziej ufają innym.

 

Związek małżeński

W większości krajów dorośli pozostający w związku małżeńskim częściej ufają innym ludziom niż osoby, które nie żyją w małżeństwie (średnio 33% w porównaniu z 27% w 30 krajach).

Różnica jest szczególnie wyraźna w Chinach, Stanach Zjednoczonych, Irlandii, Hiszpanii i Indiach, gdzie odsetek osób twierdzących, że „większości ludzi można ufać”, jest co najmniej o 10 punktów wyższy wśród osób pozostających w związku małżeńskim niż wśród osób nie będących w związku małżeńskim.
Wyjątkami są tu Węgry i Arabia Saudyjska.

 

Dochód

W większości krajów poziom zaufania wzrasta wraz z dochodami gospodarstw domowych. Średnio 32% osób, które należą do grupy o wyższych dochodach, ma skłonność do zaufania innym w porównaniu do 30% osób o średnich dochodach i 26% osób o niższych dochodach.

 

O badaniu

 

Badanie zostało zrealizowane w 30 krajach  na świecie w okresie od 18 lutego do 4 marca 2022 na platformie Ipsos Global Advisor w następujących krajach: Australii, Arabii Saudyjskiej, Argentynie, Belgii, Brazylii, Chile, Chinach, Francji, Holandii, Kolumbii, Korei Południowej, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Węgrzech, Włoszech, Hiszpanii, Indiach, Irlandii, Kanadzie, Malezji, Meksyku, Peru, Polsce, Rosji, Szwecji, Szwajcarii, RPA, Turcji, USA.

 

Wiek

Na całym świecie zaufanie do innych jest bardziej rozpowszechnione wśród osób starszych. Średnio 33% osób w wieku 50-74 lat twierdzi, że większości ludzi można zaufać w porównaniu do 29% w grupie osób w wieku 35-49 i 28% w grupie osób poniżej 35 roku życia.

 

Płeć

Wreszcie, w większości krajów mężczyźni wydają się bardziej ufać innym ludziom niż kobiety. Średnio 32% mężczyzn twierdzi, że większości ludzi można ufać w porównaniu do 27% kobiet – różnica 5 punktów procentowych 

Dotyczy to zwłaszcza Irlandii, Holandii, Polski i Wielkiej Brytanii.
Jedynym krajem, w którym kobiety znacznie częściej niż mężczyźni twierdzą, że można ufać większości ludzi, jest Meksyk.