Ipsos Update – Február 2021

Naše mesačné zhrnutie najnovších výskumov a úvah spoločností Ipsos z celého sveta obsahuje nové globálne prieskumy týkajúce sa života počas pandémie, nový white paper dokument o kvalite prieskumov trhu a špeciálne príspevky o americkej a francúzskej spoločnosti.

Veľká väčšina ľudí z 30 krajín hovorí o zmene stravovania, o cvičení, ako aj o zmene návykov pitia alkoholu a fajčenia od vypuknutia pandémie, pričom takmer tretina hlási nárast hmotnosti. Náš globálny prieskum sa zameriava na to, aké zdravé boli naše zvyky v tomto období, zo širšieho uhla skúma postoje k zdraviu súvisiacemu so stravovaním, a odhaľuje určité rozdiely medzi krajinami. Ďalší globálny prieskum sa zameriava na to, ako sa zvyklosti spotrebiteľov  prispôsobili situácii vo veľmi zmenenom sektore maloobchodu a gastronómie. V 28 krajinách takmer štvrtina (23%) tvrdí, že si jedlo so sebou berie zo svojich miestnych reštaurácií a takmer polovica (45%) nakupuje častejšie online.

Pokiaľ ide o zakladanie firiem, naša štúdia z 28 krajín odhaľuje, že sa podnikateľskému duchu a podnikaniu  darí aj v tomto náročnom období. Či už z dôvodu nutnosti alebo z dôvodu nového záujmu, traja z 10, ktorí začali podnikať počas posledného roka tvrdia, že ich pandémia k tomu motivovala. Pozeráme sa na podnikateľské charakteristiky a snahy ľudí v rôznych krajinách a skúmame perspektívy rôznych demografických skupín.

V novom dokumente white paper sa zamýšľame nad úlohou výskumných panelov v budúcnosti poznatkov z prieskumov trhu. Náš tím stanovil päť pilierov kvalitného výskumu, ktoré zostávajú dôležité v prostredí, v ktorom je dnes k dispozícii mnoho ďalších kanálov na prístup k respondentom a zhromažďovanie údajov.

“Teraz alebo Nikdy ” je názov novej Ipsos správy o nálade francúzskej spoločnosti . Na začiatku roka 2021 sa nad krajinou vznáša oblak negativity. Táto podrobná správa zdôrazňuje niektoré z najnaliehavejších problémov a oblasti, v ktorých je potrebné podniknúť okamžité kroky. Odborníci spoločnosti Ipsos diskutujú o rade najnovších spotrebiteľských trendov, od kroky. Odborníci spoločnosti Ipsos diskutujú o rade najnovších trendov spotrebiteľov, od účelov, ktoré majú značky plniť až po e-commerce a telemedicínu.

Obhliadnuc sa na USA, Joe Biden sa ujal úradu minulý mesiac so sľubom, že do Ameriky prinesie jednotu v časoch priepastných rozdielov. Naše prieskumy a analýzy sledujú reakcie na nového prezidenta, zatiaľ čo širšie skúmanie americkej spoločnosti možno nájsť v novom čísle What the Future on Democracy.

Na dôležitý kontext poukazuje náš najnovší prieskum What Worries the World – Čo trápi svet. Zistili sme, že morálka v USA je na nízkom bode, keď 75% Američanov tvrdí, že veci v ich krajine sa neuberajú tým správnym smerom. Ukazuje tiež, že obavy z koronavírusu neutíchajú vo všetkých 27 zahrnutých krajinách - v skutočnosti sú na najvyššej úrovni od mája 2020. Na druhej strane poukazujú ekonomické ukazovatele z našej globálnej štúdie dôvery spotrebiteľov v januári na opatrný optimizmus.

Spoločnosť