Ipsos Update – Január 2021

Naše prvé mesačné zhrnutie udalostí obsahuje úvahy týkajúce sa roku 2020, ako aj pohľad do nového roka pred nami prostredníctvom nášho prieskumu názorov a predpovedí na rok. Obsiahnuté informácie sa týkajú vakcíny, zmien správania, trendov v stravovaní, ako aj pohľadu na miestne udalosti vo vybraných krajinách.

Na prelome roku 2021, náš prieskum Global Predictions Survey zistil, že deväť z 10 opýtaných z 31 krajín je názoru, že minulý rok bol pre ich krajinu zlý, avšak veľká väčšina (77%) je optimistická a myslí si, že nasledujúcich 12 mesiacov bude lepších. Šesť z 10 očakáva, že v ich krajine bude k dispozícii schválená vakcína na COVID-19. Mnohí zároveň uznávajú, že dlhodobé účinky pandémie budú pokračovať, zatiaľ čo iba štyria z desiatich sú názoru, že život sa v roku 2021 vráti do normálu. Náš prieskum vyzval respondentov, aby uviedli svoje predpovede na ďalšie témy, vrátane globálnych klimatických zmien, hospodárskej nerovnosti alebo migračnej krízy.

Skúmame dynamiku a vývoj novej  vakcíny proti COVID-19 v Great Expectations, dokumente, ktorý zvýrazňuje prekážky, ktorým budeme čeliť a zameriava sa aj na dôležitosť budovania podpory zo strany verejnosti. Náš najnovší prieskum ukazuje, že záujem verejnosti o vakcináciu rastie v USA a Veľkej Británii – v krajinách, kde už sa začalo s distribúciou vakcíny – avšak klesá v mnohých ďalších krajinách. Viac informácií nájdete v našom prebiehajúcom prieskume týkajúcom sa vakcíny.

Shifting Context, Shifting Priorities poukazuje na to, ako ľudia robia nové a rôzne rozhodnutia z dôvodu meniaceho sa kontextu našej súčasnej viacdimenzionálnej krízy používajúc dôkazy z Ipsos databázy trackingu. Teraz je správny čas na to, aby značky prehodnotili svoju stratégiu a zabezpečili, aby nevychádzala zo zastaraných poznatkov.

V dokumente The Science of Behaviour Change (veda o meniacom sa správaní), sa naši odborníci na behaviorálne zmeny  pozrú na to, ako ľudia zvládajú život, keď sa narušia ich každodenné rutiny – ktoré sú kľúčové na zvládnutie problémov súvisiacich so zmenami správania. Tento príspevok predstavuje praktický rámec, ktorý priamo spája diagnostiku problému s navrhnutím intervencie. Toto je znázornené na príklade prípadovej štúdie o riadení bezpečného opätovného návratu, zapojenia sa do života po skončení prvého lockdownu vo Veľkej Británii počas pandémie koronavírusu.

Zhromažďujeme niektoré z našich najnovších analýz týkajúcich sa trendov v stravovaní sa, kam patrí aj informačný dokument o diets, superfood and wellbeing in India(diétach, superfood a blahobyte v Indii), prehľad globálnych trendov v stravovaní sa spoločne s ukážkami miestnych príkladov zo Švajčiarska, a pohľad na to ako sa menia stravovacie návyky v Egypte počas pandémie. Naša prípadová štúdia obsahujúca sociálnu analýzu taktiež ponúka značkám lepšie porozumenie toho, čo je hnacím motorom úspechu náhrad mäsa.

Pri bližšom pohľade na konkrétne krajiny náš program Ipsos Flair skúma objavujúce sa trendy v spoločnosti, podnikaní a ľuďoch cez miestnu optiku. Nové vydania z roku 2021 z Brazílie a Ruska poukazujú na to, ako sa latinskoamerický gigant potýka s ničivými následkami vírusu, zakiaľ čo ruská správa analyzuje znaky zmien v správaní zákazníkov nad rámec pandémie.

Pozorujúc minulý rok, odhaľuje výskum nášho tímu v USA najnovšiu mienku verejnosti týkajúcu sa americkej “veľkosti” tradícií počas sviatkov a budúcich pocitov úzkosti. Zároveň vytvára tím Veľkej Británie obraz o roku vo svojom Almanachu s niekoľkými kľúčovými štatistikami a novými analýzami rôznych tém vrátane života počas lockdownu, reakcií na vládnu politiku a narastajúci počet vlastníkov zvieracích miláčikov.

Ak ste to nestihli, naša infografika Year in Review predstavuje zistenia týkajúce sa kľúčových tém, ktoré sa objavili v roku 2020. Patrí sem aj pohľad na to, čo si myslíme o budúcnosti, aké sú očakávania značiek, názor na kritickú situáciu súvisiacu s klímou a úvahy o našom čoraz digitálnejšom živote.


 

Spoločnosť