Ipsos Update – September 2021

Aj tento mesiac vám prinášame najnovšie výstupy z našich prieskumov, ktoré realizovali Ipsos tímy po celom svete. Tentokrát sa dočítate o ženách v reklamnom odvetví, blahobyte v Indii, pohľade na globalizáciu, zotavovaní ekonomiky, športe a mnohých ďalších témach.

Medializácia žien – Pozitívna medializácia žien v reklamnej brandži môže našej spoločnosti pomôcť dostať sa opäť bližšie ku rodovej rovnosti. Môže moderná a rodovo inkluzívna komunikácia prispieť k úspechu značky?

Blahobyt v Indii - Náš najnovší prieskum o Indii sa zameriava na vplyv CV-19 a digitalizácie na duševné zdravie. Tento dokument skúma digitálnu konektivitu, duševné zdravie jedincov a tiež akú rolu by mohli zohrať v tomto smere rôzne spoločnosti.

Globalizácia očami spoločnosti - Globálna štúdia pre Svetové Ekonomické Centrum odhaľuje zmes polarizácie a ambivalencie medzi verejnosťou a oblasťou voľného obchodovania, globalizácie a i. 

Zotavenie ekonomiky – Štúdia zahŕňa dáta z 29 krajín po celom svete. Na základe jej výsledkov môžeme povedať, že ľudia neočakávajú zotavenie ich lokálnej ekonomickej situácie v blízkej dobe. Väčšinová skupina občanov predpokladá, že rekonvalescencia potrvá prinajmenšom dva roky.

Aliancia Global Commons – Prieskum verejnej mienky prezentuje zistenia ohľadne záujmu občanov krajín G20 o stav prírody, a to nie len v súčasnosti ale i pre nasledujúce generácie.

Cvičenie a šport – Najnovší prieskum informuje o postojoch k športovaniu a poskytuje detailnejší pohľad na časový rozsah vykonávania športových aktivít v rámci rôznych socio-demografických faktorov. Zo štúdie vyplýva napríklad, že občania Holandska sú fyzicky najaktívnejšími, no zistili sme tiež aj to, aké sú nečastejšie deklarované bariéry.

Obsluha s úsmevom? – Zákaznícka skúsenosť v období nosenia rúšok. Určite si spomínate na pôvodnú štúdiu s rovnakým názvom, ktorá bola realizovaná tímom Ipsos USA. Nevynechajte prieskum porovnávajúci pôvodné výstupy s aktuálnymi dátami z Argentíny a Mexika.

Spoločnosť