Ipsos Update – Apríl 2021

Naše pravidelné zhrnutie prieskumov a analýz od Ipsos tímov z celého sveta, zachytáva hneď niekoľko tém, od rodovej rovnosti a rodičovstva, až po trendy v retail sektore a engagement reklám.

PictureGlobálne prieskumy

Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien 8. marca, skúmala naša každoročná štúdia postoje verejnosti k rodovej rovnosti a ďalším témam týkajúcich sa žien v kontexte  pandémie Covid. Štúdia ukázala, že aj keď je znižovanie rozdielov medzi odmeňovaním mužov v porovnaní so ženami dôležité, nie je to považované za top prioritu – len 36% respondentov na celom svete je tohto názoru.

Globálny prieskum o spoločenskej nerovnosti uvádza, že takmer jedna tretina ľudí (31%) tvrdí o pohlaví, že ide dnes o jednu z najzávažnejších foriem nerovnosti v ich krajine. Zo zoznamu, ktorý obsahuje bohatstvo, rasu, geografický pôvod, vzdelanie a ďalšie, sa rozdiely v príjme nachádzajú na top priečke, túto možnosť vybralo šesť z 10 opýtaných.

Naša ďalšia štúdia zameraná na deti v rannom veku a rodičovstvo zistila, že v priemere jeden z piatich respondentov (18%) je názoru, že obdobie od narodenia do 5. roku života, je najzásadnejším pre ovplyvnenie budúceho zdravia a šťastia dieťaťa. Naprieč krajinám prichádza k rôznorodosti názorov ohľadom toho, či je vývoj dieťaťa výlučnou zodpovednosťou rodičov alebo či je to úlohou rodičov a spoločnosti zároveň.
 

Ďalšie štúdie

Dokument s názvom The Retail Rollercoaster (Retailová horská dráha) prezentuje naše kľúčové pozorovania týkajúce sa maloobchodu počas pandémie s údajmi od našich trackerov verejnej mienky spoločne s poznatkami od našich odborníkov na neurológiu.

Trading Up (Vzostup) je nový dokument, ktorý sa pýta, či mala pandémia vplyv na pozitívny vzostup, ktorý zažívajú prémiové značky v posledných rokoch. Naša globálna databáza trackovania značiek odhaľuje najnovšie trendy a naši odborníci vysvetľujú, čo vedie spotrebiteľov k nákupu prémiových produktov.

Dokument We Don’t Need to Talk about Ads (Nemusíme hovoriť o reklamách) identifikuje štyri kľúčové kreatívne črty reklám, ktoré priťahujú komentáre. Reklama, o ktorej sa hovorí online, môže priniesť „neplatený dosah“, musí však medzi divákmi vygenerovať správne reakcie.

Consumer Consciousness (Vedomie Spotrebiteľa) – podobne ako zameranie sa na zákazníka – je koncept, ktorým sa značky prispôsobujú meniacim sa potrebám a požiadavkám spotrebiteľov. Náš nový dokument načrtáva kroky, ktoré musí organizácia podniknúť vo svojich dátach a analýzach, aby sa dostala do vedomia spotrebiteľa.
 

Zamerané na krajiny

Saudská Arábia: Prvé vydanie Ipsos Flair v Saudskej Arábii predstavuje podrobný pohľad na spoločnosť, keďže náš miestny tím analyzuje súčasné trendy a ukazuje ich pohľad na témy ako ekonomika, demografia, sociálne médiá, jedlo a infraštruktúra.

Veľká Británia: Najnovší výskum nášho britského tímu zahŕňa novú štúdiu, ktorá skúma život počas lockdownu a čo - ak vôbec niečo – bude ľuďom z tohto obdobia chýbať. Issues Index - Index záležitostí ukazuje verejnú mienku týkajúcu sa najdôležitejších problémov, ktorým dnes národ čelí, zatiaľ čo iný prieskum sa zameriava na to, ako je vnímaná kráľovská rodina.

Spoločnosť