Trend and Syndicated Studies | Ipsos
Public Affairs

Eğilimler ve Sendikal Çalışmalar

OUR SOLUTIONS
Yerel bilgi; küresel bağlam.

Dünyanın dört bir yanında faaliyet gösteren Kamu İşleri ekibimiz, yerel ve küresel düzeyde eğilim anketleri ve birden çok müşterinin yer aldığı anketler sunarak, birçok konu, sektör, endüstri ve eğilimleri kapsamaktadır.

Birden çok müşterinin yer aldığı çalışmalarda, sonuçlar çalışmaya kaydolan belli bir grup arasında paylaşılır. Her üyeye, kendi ilgi alanlarına ait bulgularla ilgili kapsamlı bir rapor gönderilir.

Global:

  • Anholt Ipsos Ulusal Marka Endeksi
  • Anholt Ipsos Marka Şehirler Endeksi
  • Global Danışma

Ülkeye göre: