Norsk seniorpolitisk barometer 2018: høy arbeidsglede blant eldre

Seniorenes store arbeidsglede er et trekk ved årets Seniorpolitisk barometer som trolig forteller mye om at de fungerer godt i jobben, mener Lene Rathe i Ipsos.

Norsk seniorpolitisk barometer er en årlig undersøkelse av oppfatninger av og holdninger til seniorer og andre seniorpolitiske spørsmål i arbeidslivet. Undersøkelsen er todelt, og kartlegger oppfatninger blant yrkesaktiv befolkning og ledere i arbeidslivet. Ipsos har gjennomført undersøkelsen for Senter for seniorpolitikk siden oppstart i 2003. 

En rekke faktorer er av betydning for å nå de seniorpolitiske målene i arbeidslivet. Trolig står opplevelse av arbeidsglede helt sentralt for å få eldre yrkesaktive til å utsette sin avgang fra arbeidslivet. Vi finner at et stort flertall gleder seg til å gå på jobben. 2 av 3 gleder seg alltid, mens en knapp tredjedel gleder seg av og til. De eldste ligger høyest i arbeidsglede: Mens 65 % i gjennomsnitt alltid gleder seg til å gå på jobben, er tilsvarende andel 73 % for de over 60 år. Denne forskjellen har vi målt over tid. 

- Seniorenes store arbeidsglede er et trekk ved årets Seniorpolitisk barometer som trolig forteller mye om at de fungerer godt i jobben, sier seniorkonsulent i Ipsos Lene Rathe.

senior

Les mer i rapportene på hjemmesidene til Senter for seniorpolitikk.

Les også intervju med seniorkonsulent og prosjektleder Lene Rathe i Ipsos.

2

 

Kontaktperson i Ipsos er Lene Rathe,

e-post [email protected], tlf. 98413785

 

 

Samfunn