Norsk Monitor 2017/2018 er nå tilgjengelig!

Onsdag 4. april arrangerte Ipsos Norsk Monitor-seminar i anledning lansering av tallene for 2017/2018. Norsk Monitor er en omfattende studie av nordmenns verdier, holdninger og adferd. Studien er gjennomført av Ipsos i over 30 år.

 

4

Norsk Monitor-seminaret ble åpnet av leder for Ipsos Norge Nathalie Eyde Warembourg. Foto: Ipsos Norge

Seminaret markerer at resultatene for Norsk Monitor 2017/2018 nå er klare for abonnenter. Nær 4000 nordmenn har deltatt i undersøkelsen via omfattende selvutfyllingsskjema. Undersøkelsen gjennomføres annet hvert år. Siden 1985 har over 60 200 nordmenn fylt ut tilsvarende skjema. Den sosiokulturelle studien måler utvikling i nordmenns verdier og holdninger, herunder betydningen av nye økonomiske tider, frykt, holdning til arbeid, miljø, innvandring, offentlig versus privat tjenesteproduksjon, likestilling, toleranse, religion, trening og mange flere temaer. 

10

Kjetil Strømseth presenterte noen av de overordnede funnene. Foto: Ipsos Norge

Kjetil Strømseth, leder for Ipsos Marketing, innledet om bakgrunnen for og gjennomføringen av studien, og presenterte noen av de overordnede funnene. En av de viktigste sosiokulturelle endringene er at etter en stagnasjon for to år siden går Norges befolkning igjen i retning av å bli mer endringsvillige. 

Et annet tydelig funn fra Norsk Monitor 2017/2018 er at engasjementet for forurensning og miljø øker. Les mer om utviklingen hos Dagbladet

Professor ved UiO Ottar Hellevik startet sammen med Erik Dalen opp Norsk Monitor i 1985. Ved lanseringsseminaret snakket han om årets funn knyttet til synet på flyktninger og innvandring. Norsk Monitor viser en utvikling i retning av mer positive holdninger i synet på innvandrere. 

  • Andelen som mener innvandrere bidrar positivt til mangfold har økt fra 35 prosent i 1993 til 64 prosent  i 2017
  • Andelen som mener innvandrere er en trussel mot norsk kultur har falt fra 40 prosent i 1993 til 22 prosent i 2017

22

 Professor ved UiO Ottar Hellevik og Ipsos Norge-leder Nathalie Eyde Warembourg. Foto: Ipsos Norge

32

Dagbladet-kommentator Marie Simonsen om oppfatningen av likestilling. Foto: Ipsos Norge

Kommentator i Dagbladet Marie Simonsen snakket om utviklingen i oppfatningen av likestilling. Norsk Monitor 2017/2018 avdekker at oppslutningen om likestilling og bevisstheten om diskriminering er styrket. Som vist under har den brå økningen i bevissthet om dette i 2015 stått seg i 2017. Tallene fra 2017 viser også at det er store kjønns- og aldersforskjeller i synet på likestilling mellom kjønnene. 

  • I aldersgruppen 15-24 år er 66 prosent av kvinner enig i at kvinner diskrimineres, kun 28 prosent  av menn er enig i det samme. 

like

Grafen som viser oppfatningen av likestilling er tidligere lagt ut i sosiale medier under hashtagen #Ukenstall, hvor den har skapt mye engasjement. Ukens tall publiseres på nett, facebook og twitter og for epostabonnenter hver fredag. Se tidligere ukens tall her.  

Under seminaret snakket også forsker Anders Barstad ved SSB om funn fra Norsk Monitor knyttet til livskvalitet. Seniorkonsulent i Ipsos Marketing John Spilling avsluttet med et innlegg om spisevaner hos mennesker i ulike sosiologiske verdisegment i Norge.

41

Fra venstre: Anders Barstad, Marie Simonsen, Kjetil Strømseth, Nathalie Eyde Warembourg, John Spilling, Linn Sørensen Holst, Ottar Hellevik. Foto: Ipsos Norge

For mer informasjon om Norsk Monitor, kontakt
Seniorkonsulent i Ipsos Public Affairs, Linn Sørensen Holst: [email protected] 

Samfunn