Fremtiden for fett og sukker i lys av den globale fedmekrisen

Denne spennende rapporten ser på ekspertuttalelser fra offentlige myndigheter, akademikere, klinikere og matprodusenter samt opinionen for å kartlegge hva som kommer til å skje videre når det gjelder sukker og fett i kostholdet vårt, og hva det kan bety for fedmekrisen. Denne globale studien av mer enn 20.000 mennesker i 30 land inneholder ekspertanalyser fra 70 helse- og ernæringseksperter.

Covid-19-pandemien har forsterket enkelte globale utfordringer. Pandemien har forverret en global fedmekrise som påvirker helsen vår, og påfører store belastninger for helsevesenet og den globale økonomien. Mange av våre helseproblemer er forårsaket av langsiktige endringer i kostholdet som må løses for å forbedre helsen til fremtidige generasjoner.
Denne rapporten ser på årsakene til og mulige løsninger på fedmekrisen, og reiser viktige spørsmål om hvordan beslutningstakere og næringsmiddelindustrien må reagere for å hjelpe enkeltpersoner til å ta sunnere kostholdsvalg, samt håndtere det som er et virkelig dødelig og stadig voksende problem. Denne globale studien av mer enn 20.000 mennesker i 30 land inneholder ekspertanalyser fra 70 globale helse- og ernæringseksperter.
Torsdag 22. juli diskuterte eksperter funnene i vår nye rapport. Du kan se hele opptak nedenfor.

Du kan også lese følgende artikler som inneholder ferske tall om situasjonen både i Norge og i verden:

Mer innsikt om Sunnhet

Samfunn