Badanie zadowolenia z życia miłosnego w Polsce i na świecie

Miłość ma się na świecie całkiem dobrze. Tak przynajmniej wynika z najnowszego, walentynkowego badania Ipsos. Zdecydowana większość badanych, którzy są w związkach, deklaruje satysfakcję ze swoich miłosnych doświadczeń. Jeśli podzielić te doświadczenia na trzy obszary – poczucie bycia kochanym, zadowolenie z relacji z partnerem/ką oraz satysfakcję z życia seksualnego – okazuje się, że ludzie są przeważnie usatysfakcjonowani z każdego z nich. Jednak pomiędzy krajami, obszarami i grupami badanych występują istotne różnice.

Badanie przeprowadzone przez Ipsos w 32 krajach pokazuje, że 84% badanych jest zadowolonych ze swoich relacji z partnerem/ką, ale już tylko 63% deklaruje satysfakcję z życia seksualnego. Z kolei ponad ¾ ludzi czuje się kochanymi.
W czołówce państw z największym odsetkiem osób, które czują się kochane, są Holandia (90%) oraz Indonezja (87%). Państwa te królują także pod kątem satysfakcji z relacji z partnerem/ką (po 94%). Z kolei z życia seksualnego najbardziej zadowoleni są Chińczycy (79%). Na drugim krańcu wyraźnie najsłabiej w każdym obszarze wypadają badani z Japonii, wśród których mniej niż połowa czuje się kochanymi, a zaledwie 1/3 cieszy się udanym życiem seksualnym.

Chociaż wyniki w Polsce są ogólnie wysokie, to jednak znajdujemy się poniżej światowej średniej  w każdym obszarze zadowolenia z życia miłosnego. Największa różnica występuje w pytaniu o to, czy badani czują się kochani – 69% badanych w Polsce ma takie poczucie, co jest wynikiem mniejszym o 7 pp. od średniej. Bardzo blisko średniej plasują się z kolei wyniki w pytaniu o satysfakcję seksualną. 60% Polaków deklaruje udane życie seksualne. W przypadku satysfakcji z relacji z partnerem/ką jest to 79% badanych.

Płeć nie ma większego znaczenia dla wyników badania – ani w Polsce, ani na świecie. Bardzo istotnym czynnikiem wpływającym na zadowolenie z życia miłosnego jest za to wiek badanych. Podczas gdy starsi ludzie częściej deklarują, że czują się kochani, to jednocześnie rzadziej od młodszych osób odczuwają satysfakcję seksualną. Zależność ta jest widoczna zarówno w wynikach dla całego świata, jak i dla Polski. Wiek dodatkowo wpływa w Polsce na zadowolenie z relacji z partnerem/ką. Satysfakcję w tym obszarze częściej deklarują Polacy przed ukończeniem 35. roku życia.

Na wyniki dla świata we wszystkich obszarach pozytywnie wpływa większy dochód, wyższy poziom edukacji, a także fakt zawarcia związku małżeńskiego. Zależności te nie są jednak istotne statystycznie na poziomie wyników w Polsce.