Co niepokoi Polaków?

Według ostatniego badania Ipsos przeprowadzonego w kwietniu 2023 inflacja jest uważana za najbardziej niepokojący problem na świecie. Polska jest w trójce krajów, gdzie problem ten wskazywany jest jako najbardziej niepokojący.

Według międzynarodowego badania Ipsos przeprowadzonego w kwietniu 2023 na świecie za największe problemy uważa się obecnie inflację, ubóstwo i nierówności społeczne oraz przestępczość i przemoc. Jednak waga tych problemów bywa istotnie różna, gdy przyjrzymy się wynikom z poszczególnych krajów ujętych w badaniu.

Problemy świata

Największe problemy świata
Pytanie: Które z następujących zjawisk jest wg Ciebie największym problemem w Twoim kraju?

 

W Polsce lista największych problemów jest nieco inna od średniej światowej. Najbardziej martwi Polaków inflacja i jest przez nich wskazywana znacznie częściej niż średnio na świecie (61% vs 41%). Ale na czele niepokojących zjawisk Polacy wymieniają także opiekę zdrowotną (w Polsce to problem nr 2, średnio na świecie -  nr 6 oraz konflikt zbrojny (Polska - nr 3, świat: nr 12).

Problemy Polski

Największe problemy Polaków
Pytanie: Które z następujących zjawisk jest wg Ciebie największym problemem w Twoim kraju?

 

Ciekawe są też wyniki badania Ipsos pokazujące w perspektywie wieloletniej dynamikę odpowiedzi Polaków na pytanie Czy sprawy w Twoim kraju zmierzają w dobrym, czy złym kierunku? W ciągu ostatnich 4 lat widać wyraźnie wzrost liczby Polaków niezadowolonych z kierunku, w którym podąża kraj. Według ostatniego pomiaru takich osób jest już 80%.

Czy sprawy Twojego kraju idą w dobrym, czy złym kierunku?
Pytanie: Ogólnie rzecz biorąc, czy powiedziałbyś, że sprawy w Twoim kraju zmierzają w dobrym czy w złym kierunku?

 

Inflacja

Na świecie 4 osoby na 10 uważają inflację za najpoważniejszy obecnie problem w ich krajach. W największym stopniu zaniepokojeni są nim mieszkańcy Argentyny (71%), zaraz potem Polski (62%), Turcji (55%), Kanady i Francji (po 52%).

Odsetek zaniepokojonych inflacją

Procent zaniepokojonych inflacją

 

Konflikt zbrojny

Średnio na świecie międzynarodowe konflikty zbrojne zajmują 12. miejsce na 18 zagadnień w badaniu. Globalnie 9% osób wskazuje konflikty zbrojne jako jeden z trzech największych zagrożeń dotykających obecnie jej kraj. Według ostatniego pomiaru krajem najbardziej zaniepokojonym konfliktem zbrojnym ze wszystkich objętych badaniem jest Polska - prawie co trzecia osoba (31%) wskazała ten problem jako jeden z najpoważniejszych.

Odsetek zaniepokojonych konfliktami zbrojnymi

Zaniepokojenie wojną w Polsce

O badaniu

Badanie Ipsos What Worries the World śledzi opinię publiczną dot. najważniejszych kwestii społecznych i politycznych w 29 krajach.

Opisane powyżej badanie zostało przeprowadzone w internecie w okresie od 23 marca do 7 kwietnia 2023 na łącznej próbie 25042 dorosłych w następujących grupach wiekowych:  18-74 lata w Kanadzie, Izraelu, Malezji, RPA, Turcji i Stanach Zjednoczonych, 20-74 lata w Indonezji i Tajlandii oraz w wieku 16-74 lata w pozostałych 21 krajach.