Polska rowerami stoi?

Czy Polska jest rowerowym gigantem? Okazuje się, że co mamy ku temu co najmniej potencjał! Wprawdzie nie uważamy roweru za główny środek transportu, ale za sposób uprawiania sportu już zdecydowanie tak. Co więcej, jesteśmy światowym liderem, jeśli chodzi o posiadanie własnych dwóch kółek oraz deklarowaną umiejętność jazdy na nich.

Badanie przeprowadzone przez Ipsos w 28 krajach przynosi więcej niespodzianek…

Rower to częściej sport

W badaniu Ipsos prawie dwie trzecie (63%) dorosłych na świecie deklaruje, że umie jeździć na rowerze. W Polsce takich osób jest najwięcej: aż 82%. Jednocześnie Polska, razem ze Szwecją i Holandią, jest w grupie krajów, gdzie mieszkańcy najczęściej posiadają własne rowery. Średnio na świecie 42% osób posiada własne dwa kółka, podczas gdy w Polsce - 69%, w Holandii - 72%, a w Szwecji - 68%.

Ogólnie w badaniu dwukrotnie częściej traktuje się jazdę na rowerze jako sport (28%) niż jako środek transportu (12%). Tutaj też wyraźnie wybija się Polska, gdzie jazdę na rowerze uważa za sport aż 61% osób i jest to najwyższy wskaźnik we wszystkich badaniach krajach!

Z systemu rowerów publicznych zdarza się korzystać średnio 8% populacji w krajach objętych badaniem, w Polsce tak deklaruje 10%. Wskaźnik ten jest znacznie wyższy w Chinach (38%), Indiach (19%), Korei Południowej (15%) i Turcji (15%).

 

Rower jako środek transportu

Rower rzadziej postrzegany jest jako środek transportu. Tu liderem jest, co nie dziwi – Holandia. W tym kraju aż 45% osób postrzega rower jako swój główny środek transportu. W peletonie za liderem są Chiny (33%) i Japonia (27%). W Polsce takich osób jest 18%, co – jak się okazuje - i tak jest wynikiem wyższym niż średnia na świecie.

 

ODSETEK OSÓB KORZYSTAJACYCH Z ROWERU, JAKO GŁÓWNEGO ŚRODKA TRANSPORTU

MAPA KORZYSTANIE Z ROWERÓW

 

Przychylni rowerom

Ogólnie rzecz biorąc, jazda na rowerze cieszy się największą przychylnością w zestawieniu z wszystkimi innymi środkami transportu indywidualnego– średnio 82% ludzi pozytywnie ocenia rowery w porównaniu do 74% przychylności dla samochodów, 73% - e-rowerów, 59% - motocykli lub motorowerów, 53% - skuterów.

Co znów może zaskakiwać, Polacy mają najbardziej pozytywny stosunek do rowerów jako środka transportu w porównaniu do wszystkich badanych krajów! Aż 93% Polaków deklaruje pozytywny stosunek do roweru. Zaraz potem plasują się Chiny i Indie (91%). W badaniu Ipsos najmniej przychylni rowerom są Brytyjczycy (64%), choć i tam poziom przychylności dla rowerów pozostaje wysoki.

 

Bezpieczeństwo

Jazda na rowerze jest często postrzegana jako coś niebezpiecznego – najgorzej jest w Ameryce Południowej – w Chile, Kolumbii, Meksyku i Peru rower za niebezpieczny uważa ok. 70% osób. I znów niespodzianka – w Polsce odsetek osób uznających rower za niebezpieczny jest relatywnie niski – tak twierdzi tylko 30% osób, co jest jednym z najniższych wyników w badaniu, na poziomie Szwecji i Norwegii. Tu ponownie wyróżnia się Holandia, gdzie tylko 14% osób uważa jazdę na rowerze w swojej okolicy za niebezpieczną. Badanie pokazuje też wyraźną zależność pomiędzy postrzeganym poziomem bezpieczeństwa roweru a korzystaniem z niego.

Jak mówi Anna Karczmarczuk, prezeska Ipsos Polska, „Wyniki są i nie są zaskakujące zarazem.
Widać, że w Polsce jazda na rowerze to przede wszystkim sport i czas wolny, a znacznie rzadziej codzienne przemieszczanie się, w tym po mieście. Przed nami długa droga, a jednak mamy duży potencjał do dalszej popularyzacji roweru jako środka transportu. Masowo mamy je i umiemy na nich jeździć, więc główne bariery wejścia są zewnętrzne – prawdopodobnie niewystarczająca infrastruktura miejska i… pogoda”.

 

O badaniu

Badanie zostało przeprowadzone w 28 krajach w okresie od 25 marca do 8 kwietnia na próbie liczącej 20057 dorosłych. Próba liczyła ok 1000 osób w Argentynie, Australii, Brazylii, Kanadzie, Chinach (kontynentalnych, Francji, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Włoszech, Japonii, Hiszpanii i Stanach Zjednoczonych oraz około 500 osób w Belgii, Chile, Kolumbii, na Węgrzech, w Indiach, Malezji, Meksyku, Norwegii, Holandii, Peru, Polsce, Arabii Saudyjskiej, RPA, Korei Południowej, Szwecji i Turcji.

 

Więcej informacji o Turystyka i transport