Praca w czasach pandemii to często lęk, stres i samotność

Nowe międzynarodowe badanie Ipsos pokazuje, jak pandemia wpłynęła na stan psychiczny osób aktywnych zawodowo. Co ciekawe, Polska należy do tych krajów, gdzie osoby pracujące relatywnie mniej cierpią z powodu nowych pandemicznych warunków pracy.

Międzynarodowe badanie Ipsos przeprowadzone w 28 krajach świata na przełomie listopada i grudnia 2020 dla Światowego Forum Ekonomicznego pokazuje, że w czasie pandemii ponad połowa osób pracujących odczuwa lęk związany z bezpieczeństwem pracy (56%), stres wynikający z nowej organizacji pracy (55%) i życia rodzinnego (np. opieka nad dziećmi) lub też trudności związane ze znalezieniem równowagi pomiędzy pracą a innymi sferami życia.

Badanie pokazuje poważne zakłócenia w życiu zawodowym ludzi na całym świecie. Od chwili wybuchu pandemii aż 52% badanych musiało pracować z domu, 32% pracowało więcej, 32% - mniej, 30% wzięło urlop, a 15% odeszło z pracy.

Niemal połowa osób aktywnych zawodowo twierdzi, że w czasie pandemii ma zmniejszoną produktywność (46%) i pracuje w niekonwencjonalnych godzinach - na przykład bardzo wcześnie rano lub późno w nocy (44%).

Prawie połowa osób pracujących z domu skarży się na samotność i izolację (49%) lub trudności z wykonywaniem pracy z powodu nieodpowiedniej organizacji miejsca pracy czy wyposażenia domowego biura (46%).

Osoby poniżej 35 roku życia, właściciele firm, decydenci, pracownicy o niższych dochodach i kobiety w większym stopniu niż inne odczuwają negatywne skutki dla swojego samopoczucia wynikające ze zmian w życiu zawodowym związanych z pandemią.

Wśród badanych krajów Polska plasuje się wśród tych, gdzie osoby pracujące ucierpiały w relatywnie najmniejszym stopniu niż w innych krajach.

 

Zmiany związane z pracą od momentu wybuchu pandemii

 • 52% zatrudnionych dorosłych na świecie twierdzi, że w czasie pandemii pracuje lub pracowało w domu: od 74% w Kolumbii do zaledwie 26% w Japonii;
 • 32% osób pracowało dłużej niż wcześniej: od 59% w Indiach do 12% w Japonii;
 • z kolei 32% osób zmniejszyło liczbę godzin pracy: od 49% w Indiach do 13% w Holandii;
 • 30% na całym świecie wzięło urlop w związku z pandemią: od 50% w Korei Południowej do zaledwie 9% w Hiszpanii;
 • 15% osób na świecie straciło lub porzuciło swoją pracę: od 33% w Indiach do zaledwie 9% w Belgii, Japonii i Holandii.

Strata pracy lub skrócenie godzin pracy najczęściej dotyczy osób najmniej zarabiających oraz tych poniżej 35 roku życia.

 

Wpływ pandemii na stan psychiczny osób aktywnych zawodowo

 • Zwiększonego niepokoju związanego z bezpieczeństwem pracy doświadczyło średnio 56% pracujących na świecie: od 74% w Malezji do zaledwie 24% w Holandii
 • Stresu spowodowanego zmianami w rutynie i organizacji pracy doświadcza średnio 55% pracujących osób: 72% w Peru i Arabii Saudyjskiej do zaledwie 26% w Holandii;
 • Na trudności w znalezieniu równowagi pomiędzy życiem prywatnym a zawodowym skarży się średnio 50% badanych: od 69% w Arabii Saudyjskiej do 22 % w Japonii;
 • Niższa produktywność - mówi o niej średnio 46 proc. badanych: od 64 % w Malezji do jedynie 23 % w Holandii;
 • Stres związanymi z dodatkowymi obowiązkami rodzinnymi, jak opieka nad dziećmi: od 64% wskazań w RPA do 18% w Holandii;
 • O pracy w nietypowych godzinach mówi średnio 44 proc, osób pracujących na świecie: od 66% w Peru i Arabii Saudyjskiej do 16 proc. w Japonii;
 • Na izolację i samotność podczas pracy z domu skarży się średnio połowa pracujących: od 75% w Turcji do 24 % w Japonii;
 • O problemach z wykonywaniem pracy z domu w związku brakiem odpowiedniego miejsca i sprzętu mówi średnio 46 proc osób: od 67% badanych w Turcji do 23 % w Holandii.

Powyższe badanie zostało przeprowadzone przez Ipsos w 28 krajach na platformie internetowej Global Advisor Argentynie, Australii, Belgii, Brazylii, Kanadzie, Chile, Chinach, Kolumbii, Francji, Niemczech, Wielkiej Brytanii, na Węgrzech, w Indiach, we Włoszech, Japonii, Malezji, Meksyku, w Holandii, Peru, Polsce, Rosji, RPA, Korei Południowej, Hiszpanii, Szwecji, Turcji i USA w okresie od 20 listopada do 4 grudnia 2020.