Ipsos Update – April 2021

Aprilutgaven inneholder blant annet artikler om å være foreldre, likestilling, trender i detaljhandelen, premium merkevarer, hvorfor blir reklame omtalt og mye mer.

Ipsos Update April 2021

For å markere den internasjonale kvinnedagen 8. mars gjennomførte vi en studie som viser befolkningens holdning til likestilling i sammenheng med Covid-19. Folk tror at lønnsgapet mellom kjønn er reell og viktig, men er splittet i synet på om det bør være en av våre viktigste prioriteringer akkurat nå - globalt sier bare 36% at dette er tilfelle. Ipsos Norge har stilt flere av de samme spørsmålene til et representativt utvalg av den norske befolkningen. Les om våre funn for Norge sammenliknet med resten av verden.

En global undersøkelse om ulikheter viser at nesten en tredjedel (31%) sier at kjønn er en av de mest alvorlige former for ulikhet i deres land i dag. Fra en liste som inkluderer rikdom, rase, geografi, utdanning med mer, kommer forskjellene i inntekt på topp.

I vår studie om små barn og foreldre ser vi at bare en av fem (18%) mener at årene 0-5 er det mest kritiske stadiet for å bestemme barnets fremtidige helse og lykke. På tvers av landene som er undersøkt, er det forskjellige synspunkter på om et barns utvikling er foreldrenes eneansvar eller et delt ansvar mellom foreldrene og samfunnet.

The Retail Rollercoaster presenterer våre viktigste observasjoner av detaljhandel under pandemien med data fra våre meningsmålinger og innsikt fra våre nevrovitenskapelige eksperter. Vi ser nærmere på hvordan detaljhandelen må holde ut under de opp- og nedturerene som kommer.

Trading Up er en ny artikkel som belyser om pandemien har påvirket det positive utviklingen premium merkevarer har hatt de siste årene. Vår globale database på merkestyrke avslører de nyeste trendene, og ekspertene våre forklarer hva som får forbrukerne til å kjøpe premium.

Bør vi ̶i̶k̶k̶e̶ snakke om reklame identifiserer de fire viktigste kreative egenskapene til reklamer som skaper omtale i sosiale medier. Reklame som blir omtalt og spred på nettet kan gi "ubetalt rekkevidde", men det må skape den riktige effekten blant de som ser dem. 

Forbrukerbevissthet – fra forbrukersentrisk til forbrukerbevisst – eller hvordan tilpasse seg forbrukernes endrende behov og krav. Vår nye rapport skisserer tiltakene en bedrift må iverksette i forhold til sine data og analyser for å bli forbrukerbevisst.

Til slutt noen landspesifikke studier;
Den første utgaven av Ipsos Flair i Saudi-Arabia presenteres et grundig overblikk på samfunnet når vårt lokale team analyserer dagens trender og gir sitt perspektiv på temaer som økonomi, demografi, sosiale medier, mat og infrastruktur. 
Den siste undersøkelsen fra vårt britiske team inkluderer en ny studie som utforsker livet under lockdown og hva - om noe - folk vil savne fra denne tiden. Issues Index peker på de viktigste problemene nasjonen står overfor i dag, mens en annen undersøkelse ser på oppfatningene av den kongelige familien.

 

Last ned Ipsos Update April 2021 for mer informasjon og lenker til dette innholdet samt mer.

Samfunn