Ipsos Update - Mai 2021

Maiutgaven inneholder blant annet artikler om klimaendringer, ferie og vaksinepass, Bidens første 100 dager, de siste trendene i det sørkoreanske samfunnet og mye mer.

Her er en oversikt over innholdet du finner i Ipsos Update for mai 2021:

Earth Day 2021: Vi markerte Earth Day 2021 ved å publisere resultater fra globale og norske studie som viser befolkningens holdning til klimaspørsmål og ikke minst sammenheng med Covid-19. I det som skal være et "superår" for internasjonal miljøpolitikk, finner vi en utbredt mangel på offentlig tillit til at regjeringer har en plan for å håndtere klimaendringene. To undersøkelser på tvers av 30 land avslører holdninger til klimaendringshandlinger samt misoppfatninger rundt tiltakene som har størst innvirkning på miljøet. Ipsos Norge stilte flere av de samme spørsmålene til et representativt utvalg av den norske befolkningen. Les om våre funn for Norge sammenliknet med resten av verden. I tillegg har vi sett nærmere på adferd og ønsker i lyset av alder på respondentene i artikkelen Miljøengasjement - et generasjonsperspektiv.

 

What Worries the World?: I siste Ipsos’ What Worries the World? undersøkelsen avdekker vi at klimaendringer ikke kommer på listen over de mest bekymringsfulle problemene på tvers av de 28-landene vi gjennomførte den. Snarere er Covid-19 fortsatt den største bekymringen. Men dette er et blandet bilde. I mellomtiden sier to tredjedeler (65%) at landet deres går i feil retning. Les mer.

 

Vaksinepass: Befolkning støtter bredt implementering av Covid-19-pass som et krav for internasjonale reiser for å redusere risikoen for spredning av viruset. To tredjedeler av våre respondenter i 28 land forventer å se det i bruk innen utgangen av året. Les mer.

 

Fremtiden for ferier: Mens verden forbereder seg på den store tilbakestillingen i reiseliv, undersøker denne rapporten fra vårt amerikanske team hvordan både fritids- og forretningsreiser kan komme tilbake og hvordan den vil tilpasse seg. Vi utforsker endringene i reisepreferanser, med bakgrunn i bransjens innsikt og vurderer virkningen av nye innovasjoner som virtuelle reiser. Les mer.

   

Produktabonnement: Faste leveranser som produktabonnement har fått et oppsving det siste året med pandemien. Kommer forbrukere til å fortsette med det etter koronarestriksjonene er over? Men kommer forbruker til å fortsette med produktabonnement etter korona? Les mer.

 

Bidens første 100 dager: Amerika er et helt annet sted i dag enn det var i januar 2021. Vi ser tilbake på hvordan opinionen har skiftet de første 100 dagene av Bidens presidentskap og vurderer de viktigste utfordringene fremover. Read more.

 

Sør-Korea: Vår 2021-utgave av Ipsos Flair, "Leading the Way", presenterer en grundig oversikt over opinionen og forbrukertrender i et land som ser ut til å ha unngått noen av de verste konsekvensene av koronapandemien. Se hele rapporten eller de 10 viktigste innsiktene.

 

Les også flere korte saker om podkast og webinar vi tilbyr, en innsiktsrapport om sport og mer informasjon om det skotske valget.

 

Samfunn