Agenda for bærekraftig utvikling - Nødvendigheten av å handle tidlig

Det å bygge bærekraftige samfunn og organisasjoner krever at man allerede i dag retter oppmerksomheten mot de praksisene som vil sikre levedykighet på lang sikt.

I Ipsos ser vi både på konteksten og utfordringene ved å respondere til bærekraftighet og dens nødvendighet. Som et medlem av FNs Global Compact, er vi også engasjert i rapportering innad i våre praksiser og har satt fokus på hvordan vi kan jobbe mot målene som er satt rundt FNs bærekraftsmål. 

The sustainability imperative | IpsosIpsos har nylig gitt ut den første rapport om veiledende prinsipper for å ta grep om bærekraft. Denne rapporten er første i en serie med POV. Denne er skapt og designet for å hjelpe bedrifter å prioritere. Fremtidige utgaver vil sette søkelys på offentlig sektor og bestemte prioriteringsområder.


Ipsos har en systematisk og konsekvent tilnærming til
å måle bedrifters ytelser innen bærekraft.

Ved å bruke kjernepilarene Miljø-, Sosiale- og Forretningsetiske-forhold,
settes selskapene i en en til en situasjon og
måler nødvendigheten eller behovet for å iverksette tiltak nå


Vi jobber på tvers av ekspertiser for våre kunder. Dette gjør vi for å imøtekomme et breddere omfang av utfordringer og spørsmål som kan oppstå når man jobber mot bærekraftighet på tvers av pilarene Miljø-, Sosiale- og Forretningsetiske forhold (ESG). Vi bruker våre ekspertise sammen med vår erfaring, og har utviklet tydelige synspunkter innen bestemte prioriteringsområder.  

Problemstillinger og kontekst

Et sentralt element i bærekraft er å måle prioriteringene og trender i samfunnet, samt virkningen disse har på organisasjoners oppfatninger og forventninger. Vi jobber med kunder og gjennomfører studier om temaer som klimaendringer og sirkulær økonomi, for å muliggjøre innsikt og sikre informerte handlinger. Vi er glade for å samarbeide med ledende virksomheter som ING og Tetra Pak om hvordan innbyggere og forbrukere reagerer på spørsmål som Sirkulær Økonomi og Helseatferd.

Ipsos bruker et bredt sett med datakilder, inkludert sosiale medier, for å forstå trender og kontekster. 

Covid-A9 and the food safety - environment dilemna | Tetra Pak Index 2020 | Ipsos Earth Day 2020 | Sustainability | Ipsos Circular Economy: Consumers seek help | Ipsos | ING

the convergence of health & environment | Tetra Pak Index 2019 | Ipsos

Forstå Borgere, Forbrukere og Say-Do gap

Nå, mer enn noensinne, utpeker våres holdninger og verdier som borgere seg og påvirker fra lommeboken vår til vårt atferd som forbruker.

Vi er bevisste og klare over fenomener med forbrukere som sier de er villige til å gjøre noe og hva de faktisk gjør.  Dette omtales som Say-Do Gap-et, også kjent som gapet mellom uttalt verdier og faktiske handling. Dette er ofte referert til som en nøkkelutfordring for våre kunder som arbeider innen bærekraft.

Historisk sett har merkevarer og styringsmakter fokusert sin innsats og jobbet for å påvirke personers atferd for å lukke dette Say-Do gap-et. Dette betyr at de har en tendens til å fokusere på å «nudge» atferden, der positiv håndhevelse og indirekte anbefalinger brukes for å påvirke atferd. Imidlertid er er bærekraftsutvikling såpass komplekst at det krever mer enn bare "nudges".
Ipsos utfordrer dette perspektivet og ber styringsmakter og bedrifter vurdere rollen de indirekte har i å lukke Say-Do gapet. Vi mener at man bør prioritere å hjelpe folk å navigere og håndtere viktige barrierer fremfor å «nudge» deres atferd. Navigering krever ofte oppmerksomhet mot forbrukere som møter produkter og tilhørende emballasje – altså hva som er i emballasjen og hvordan den er merket. Ipsos har lang erfaring og flere POV på hvordan kunder kan iverksette tiltak.

Consumers want brands to help them reduce waste | What the Future | Ipsos Consumers want brands to help them reduce waste | What the Future | Ipsos Clean, Green and Affordable | Sustanable packaging | Hygiene | Coronavirus | Ipsos 

The third moment of truth | Ipsos A wasted opportunity | sustainability | Ipsos Dirty Fashion disrupted - Leaders and laggards revealed | Ipsos

Merkevareformål

Å adressere bærekraft går ofte til kjernen av et merkevare og dens formål. Ipsos kan hjelpe organisasjoner redefinere eller tilpasse merkevaren for å sidestille seg med bærekraftmålene som bedriften har satt seg.

Sustainability and brand purpose | Global Trends | Ipsos

Bedriftens omdømme og interessentforhold

Selskaper som utfører bærekraftige handlinger som oppleves autentiske, troverdige og effektive er de som har størst sannsynlighet i å oppleve gevinster på deres omdømme. Bærekraft påvirker et bredt sett av interessenter inkludert investorer, regulatorer, ansatte og helt opp til forbrukerne. Ipsos' Corporate Reputation ekspertise hjelper kunder i å analysere handlinger og forstå deres effekt.Taking a stand in the age of Covid-19 | Coronavirus | Ipsos

Evalueringer og innvirkninger

Å handle og samtidig gi bevis på suksess er stadig viktigere for kommunikasjonen rundt bærekraft. Studier som fremhever utfall bidrar til troverdighet og gir bevis på forpliktelse mot forbrukere, men også mot investorer og andre interessenter.

Her er noen case studier:

  • Ipsos og Mondelēz’ tredjeparts evaluering. Sammen, har vi kartlagt hvordan Cocoa Life bidrar til målet om bærekraftig anskaffelse av all kakao ved å støtte bønder og lokalsamfunn, samtidig som det tar for seg klimaendringer, myndiggjøring av kvinner, og barnearbeid i viktige kakao-produserende land
  • Social conversation analytics kan avsløre hvordan mennesker diskuterer bærekraft i deres eget språk, noe som gir kritisk, forbruker-ledet perspektiv. Denne case-studien beskriver hvordan Ipsos' Trend Radar metodologi ble brukt for å lære mer om emballasje og hva forventer forbruker fremover.

Mer innsikt om Energi & Miljø

Samfunn