Ukens tall #16: Nær halvparten av unge menn mener klimaendringene er utenfor vår kontroll

I anledningen Earth Day 22.april har Ipsos spurt befolkningen om deres holdninger til klimaendringene.

uke16'24

Resultatene viser at mennene i Gen Z generasjonen (18-27 år) uttrykker et mer fatalistisk syn på klimautfordringene enn de andre generasjonene. 46% blant Gen Z mennene mener at vi er maktesløse i kampen mot klimaendringene og derfor for sent å gjøre noe med dem. Her svarer 25% av både Boomer (60-78 år) og Gen X (44-59 år) generasjonene det samme.

I det nasjonale gjennomsnittet mener 25% at "klimaendringene er utenfor vår kontroll – det er for sent å gjøre noe med dem". Her svarte 23% av befolkningen det samme i fjorårets undersøkelse. Andelen blant Gen Z mennene som mener klimaendringene er utenfor vår kontroll har økt fra 37% i 2023 til 46% i årets undersøkelse.

Lurer du på hvem nordmennene mener burde ta på seg ansvaret for klimaendringene? Eller hvordan de tror at energiomstillingen vil påvirke oss? Følg med på vår nettside i anledningen Earth Day for å få innsikt om akkurat dette!

Motta Ukens tall hver fredag - Meld deg på her

Mer innsikt om Energi & Miljø

Samfunn