Skip to main content

Në fund të muajit të kaluar, Projekti i Drejtësisë Botërore (WJP) nxorri...

This month's edition of Ipsos Update features recent Ipsos research and thinking on...

Prezencë globale në 90 tregje

Të gjitha tregjet

Në Ipsos, ne jemi pasionantë, kuriozë rreth njerëzve, tregjeve, markave dhe shoqërisë.
Ne e bëjmë botën tonë në ndryshim, më të lehtë dhe më të shpejtë për të lundruar dhe inspiruar klientët që të marrin vendime të zgjuara.