Skip to main content

Në fund të muajit të kaluar, Projekti i Drejtësisë Botërore (WJP) nxorri...

May’s edition presents Ipsos’ latest research and thinking on topics including...

Prezencë globale në 89 shtete

Të gjitha shtetet

Në Ipsos, ne jemi pasionantë, kuriozë rreth njerëzve, tregjeve, markave dhe shoqërisë.
Ne e bëjmë botën tonë në ndryshim, më të lehtë dhe më të shpejtë për të lundruar dhe inspiruar klientët që të marrin vendime të zgjuara.