Insight Cloud

Insight Cloud është një ‘gjithmonë në’ platformë e inteligjencës së socializuar, që rrit njohuritë nga burime të shumta dhe rizbulon sesi këto njohuri janë të lidhura, socializuara dhe aktivizuara.

Për çfarë?

Insight Cloud qëndron në qendër të planifikimit të studimit dhe proceseve të aktivizimit të njohurive, për t’ju ndihmuar që të bëjë shumicën e studimit tuaj, duke ju lejuar juve që të:

  • Merrni vendime më të shpejta dhe merrni iniciativa të shpejta në treg;
  • Shikoni njohuritë brenda lenteve të pyetjeve të biznesit;
  • Ndërtoni një kulturë të mësuari dhe bashkoni ekspertët të mendoni më mirë bashkë;
  • Kuptoni çfarë është mësuar në pjesë të tjera të kompanisë dhe shmangni përsëritjen e projekteve;
  • Kurseni kohë dhe burime me akses të shpejtë në intelligencën më të rëndësishme.

Si funksionon?

Fillimisht, ne dizajnojmë, organizojmë dhe trajnojmë përdoruesit, sesi të përdorin Insight Cloud tuaj të përshtatur. Pastaj, Ipsos është kuratori tuaj për të distiluar, studimet tuaja cilësore, sasiore, sociale dhe sekondare në histori-të drejtuar, njohuri multi-mediale. Njohuritë e projekteve të kryqëzuara/ hibride, janë të lidhura dhe të kontekstualizuara, pastaj crowdsourced me aksionerët kryesorë. Intelligenca e instaluar është e sintetizuar dhe pastaj e aktivizuar nëpërmjet work shopeve dhe eksperiencave. Insight Cloud mund të jetë standalone, ose e përdorur për të shtuar njohuritë ekzistuese të sistemeve të manaxhimit.

Pse zgjedhja jonë është unike?

Tani ka informacion shumë herë më tepër se më përpara dhe një nevojë në rritje për të kaluar përtej informacionit të thjeshtë – në inspirim. Insight Cloud inspiron dhe sjell njohuri në jetë nëpërmjet shërbimit kurator unik të Ipsos. Kurimi përmirëson teknologjinë, dhe më e rëndësishmja, njerëzit e duhur, për të kuptuar këtë informacion dhe ndërtoni një ekosistem bashkëpunues, duke lejuar klientin dhe agjensitë e tyre partnere për të aktivizuar njohuritë së bashku dhe rritur krijimtarinë, inovacionin dhe idetë fituese brenda organizatës.