AppLife

Applife është aplikacion në pronësi të Ipsos që përdor cellular për studime cilësore.

Për çfarë?

Celulari është veçanërisht i saktë në dy kontekste studimi:

Studimi kërkimor:

 • Angazhimi me konsumatorët kudo që ata mund të jenë.
 • Duke përdorur aparatet celulare të vetë konsumatorëve për të mbledhur të dhëna të pasura që kombinojnë tekst, emocion, vendndodhje dhe foto.
 • Mund të kombinohet me ditaret online të detajuara ose pyetësorë për tu zhytur më thellë në sjelljet dhe qëndrimet.

Evente Live:

 • Dizajni ka avantazh të plotë të telefonit cellular si një apparat studimi në kohë reale.
 • Pyetjet kontekstuale për të kuptuar përvojën e eventit.

Si funksionon?

Aplikacioni ynë në pronësi të Ipsos mundëson:

 • Pyetje me fund të hapur
 • Pjesëmarrësit përgjigjen me tekst/ foto dhe/ose video
 • Moderatorja mund të nxisë përgjigjet e pjesëmarrësve
 • Pjesëmarrësit mund të krijojnë profilet e tyre
 • Pjesëmarrësit mund të ndërveprojnë me njëri-tjetrin dhe me moderatoren
 • Të gjithë aksionerët e përfshirë në anën e klientit mund të shikojnë të gjithë aktivitetin në aplikacion në kohë reale.

Pse zgjedhja jonë është unike?

Applife është dizajnuar për të qënë plotësisht për studime cilësore: lejon tekst, foto, video, lokalizim gjeografik GPS.