Hva mener folk om Covid-19 utbruddet? Link mange saker

I en usikker verden er data viktig. Ipsos-eksperter rundt omkring i verden deler de siste analyser relatert til koronavirus-pandemien, basert på en meningsmålinger i flere land.

Coronavirus | Covid-19 | Ipsos study

Bokmerk denne siden for å følge de nyeste Ipsos-dataene som kartlegger opinionen samt ekspertinnsikt relatert til koronavirus-pandemien. 

Disse dataene viser utviklingen i befolkningens holdninger etterhvert som koronaviruset sprer seg, samt bekymringen for denne helseepidemien som fortsetter å forverres, før den blir bedre. 

Syndikert undersøkelse rundt korona utbruddet - Ipsos følger utviklingen tett

Utbruddet av koronaviruset skaper store endringer i det norske samfunnet. Vi følger denne utviklingen tett gjennom våre undersøkelser. Du kan kjøpe disse dataene og i tillegg stille egne spørsmål.

Ipsos har stilt et representativt utvalg av befolkningen en rekke spørsmål om deres holdninger og atferd. Undersøkelsen er gjennomført mot 500 respondenter. Tallene leveres i tabeller med nedbrytinger på demografi og grafisk fremstilling av utviklingen. Vi planlegger å gjennomføre denne undersøkelsen forløpende fremover. Vi har også de samme tallene globalt (og litt til) dersom du er interessert i det. Ta kontakt med din faste konsulent i Ipsos for priser og leveranse. 

 

Under finner du link til saker som er publisert enten på vår globale eller norske nettside:

 

27.mars: Høy tillit til myndighetenes håndtering av koronaviruset

24.mars: Innovasjon i utfordrende tider

23.mars: Norsk syndikert undersøkelse rundt korona utbruddet

23.mars: Social media as an emotional outlet in times of crisis in France

20.mars: Politisk barometer mars: korona gir økt oppslutning til Solberg

19.mars: Perceptions of the personal threat posed by COVID-19 is growing in Spain

19.mars: Et flertall støtter grensestengning

16. mars: Korona og atferdsendringer

16. mars: Hva betyr det for vekstprognoser, renter og aksjemarkeder?

13. mars: Signals: Forstå koronavirus-krisen med sosiale medier

6. mars: Social media data links the impact of Coronavirus epidemic and global economic fears

3. mars: Rising concern that the Coronavirus will have a personal financial impact and poses a high threat to their country

28. februar: Monitor the online spread of the Coronavirus to understand its global impact

19. februar: Majoriteten ser på corona-viruset som en pågående trussel

12. februar: Most say the Coronavirus is an on-going threat; only 1 in 5 see virus contained