Majoriteten ser på corona-viruset som en pågående trussel

En måling i 8 land viser sterk støtte for handling for å begrense spredning av Corona-viruset, inkludert reiseforbud.

Et flertall av folk i åtte store land sier at Corona-viruset utgjør en høy eller svært høy trussel mot verden, og ytterligere en av tre sier at viruset er en moderat trussel mot verden. Mer enn halvparten av respondentene i Japan (66%), Australia (61%) og USA (55%) er bekymret for utbrudd av viruset i verden. I Canada (42%), Russland (42%), Storbritannia (43%) og Tyskland (47%) er nivået av bekymring noe lavere.

Dette er noen av funnene fra en undersøkelse Ipsos har gjennomført online i februar 2020, blant 8001 voksne mellom 16 (18)-74 i Australia, Canada, Frankrike, Tyskland, Japan, Russland, Storbritannia og USA:

  • I gjennomsnitt er bare én av fem personer (19%) enige i at Corona-virusutbruddet er under kontroll og vil gå over, mens mer enn dobbelt så mange er uenige (46%). I Storbritannia (55%), Canada (51%), Australia (50%) og Japan (49%) var flest uenige i at utbruddet er under kontroll.
  • I tillegg sier mer enn fire av fem (86%) mennesker i disse åtte landene at de har sett, hørt eller lest mye eller ganske mye om utbruddet. Samlet sett viser disse dataene at mange følger nøye med på viruset og er bekymret for at virusetutbruddet vil fortsette og forverres før den blir bedre.
  • Som svar på bekymringene er det bred støttet for handling for å kontrollere viruset. I gjennomsnitt støtter fire av fem (85%) obligatorisk screening av de som reiser fra smittede land, og like mange støtter obligatorisk karantene av de som kan ha infeksjonen. To tredjedeler (66%) er enige om at regjeringen bør forby reiser til og fra berørte land, og at flyselskapene i landet deres bør begrenses fra å fly til Kina.

OPPDATERT: Nye tall fra Ipsos webbus i Norge viser at andelen nordmenn som tror coronaviruset utgjør en stor trussel er lavere sammenlignet med andre land

8

Last ned