Et flertall støtter grensestengning i frykt for eskalering av COVID-19

Stadig flere frykter nå at noen i våre nære relasjoner vil bli rammet av koronaviruset.

En ny Ipsos Global Advisor undersøkelse gjennomført i 12 land viser at majoritet av befolkningen mener at grensene bør stenges til koronaviruset er under kontroll. Undersøkelsen ble gjennomført i perioden 12 mars til 15 mars og 12.000 mennesker har blitt intervjuet.
Støtte til grensestengning er størst i Asia regionen med India ledende på toppen (79%) og Vietnam (78%). Dette er ikke et overraskende funn, gitt hvor pandemien først forekom.
I Italia, som er sterkt rammet av krisen slutter 76% av befolkningen seg om dette synspunktet, etterfulgt av Kina (73%) og Russland (70%).

Majorities agree with the closing of borders | COVID-19 | Coronavirus | Ipsos

Den mest signifikante driveren for denne bekymringen for spredning av COVID-19, er at vi nå frykter at noen i våre nære relasjoner kan bli smittet. En stor majoritet i Vietnam (67%), Storbritannia (57%), India, Australia og Japan (51%) antar at noen i deres familier kan bli smittet av viruset. Landene som så den største endring fra tidligere undersøkelse gjennomført 28-29 februar er Storbritannia (+31 poeng), Australia (+29) og Canada (+28).

Significant increase in perception that someone close will be infected | Covid-19 | Coronavirus pandemic | Ipsos

Et annet sentral funn er befolkningens frykt for arbeidsledighet som en konsekvens av smittespredning av pandemien. Denne frykten har økt vesentlig i land som Frankrike og Storbritannia. Generelt viser Ipsos sine målinger at COVID-19 er en økende trussel i samfunnet.

Perceived threat to your job or business is growing in most countries | COVID-19 | Coronavirus | Ipsos

Dette er resultatene fra en Ipsos-undersøkelse gjennomført 12. til 14. mars 2020 på Global Advi-sor tracker- blant 10.000 personer i alderen 18-74 år i Canada og USA og 16-74 år i Australia, Kina, Frankrike, Tyskland, Italia, India, Japan, Russland, Vietnam og Storbritannia. Der det er tilgjengelig, presenteres resultater fra Wave 3, gjennomført 28-29 februar, 14-15 februar og 7-9 februar. 

Samfunn