Syndikert undersøkelse rundt korona utbruddet

Ipsos Norge følger utviklingen tett. Utbruddet av koronaviruset skaper store endringer i det norske samfunnet. Vi følger denne utviklingen tett gjennom våre undersøkelser. Du kan kjøpe disse dataene og i tillegg stille egne spørsmål. Ta kontakt med din faste konsulent i Ipsos for ytterligere informasjon eller benytt kontaktskjema nederst i denne artikkelen.

Løpende undersøkelse om hvordan befolkningen opplever utviklingen
Ipsos vil hver uke så lenge krisen varer stille aktuelle spørsmål til et representativt utvalg av befolkningen om deres holdninger og atferd knyttet til utfordringene vi nå står ovenfor. Undersøkelsene vil bli gjennomført mot 500 respondenter hver uke. Undersøkelsen vil ha noen faste spørsmål som vi vil følge over tid, og noen som vil variere avhengig av utviklingen og tiltakene som iverksettes fra myndighetene. Resultatene leveres i tabeller med nedbrytinger på demografi samt grafisk fremstilling av utvikling der dette er aktuelt. 

Faste områder som vil bli kartlagt hver uke:

Innhold

Mulighet for å stille egne spørsmål
Hver uke vil det også bli mulig å stille egne spørsmål på vår webbus, 500 intervju i et representativ utvalg av befolkningen. Vi må ha beskjed på mandag, ferdig spørsmål på tirsdag. Resultatene vil foreligge tirsdag uken etter. 

Et online community klar til å diskutere det du lurer på 
Ipsos har satt opp et eget online community der vi har rekruttert 200 nordmenn mellom 20-60 år. Hver uke diskuteres aktuelle tema og nå er fokuset på koronautbruddet og hvordan dette påvirker vår mentale helse, jobblivet, familierelasjoner, medievaner, matlaging og fritid. Dette gir et unikt innblikk i hvordan livet endres og hvorfor nordmenn handler og tenker som de gjør. 

Hjelp til å navigere i en omskiftelig tid
Vi står alle fremfor en ny og ukjent situasjon der vi ikke vet hva som endres og hvordan livet blir fremover. Det er derfor viktig å beholde kontakten med kundene og forstå hvordan disse endringene former oss alle. Gjennom Ipsos community gir vi deg tilgang til å spørre norske forbrukere om det som er viktig for deg og din forretning. Respondentene er ferdig rekruttert, klare til å besvare dine spørsmål. Ipsos moderer diskusjonen og analyserer resultatene i etterkant. Rask gjennomføring med 2-3 dager i felt og 2 dager til analyse. 

Samfunn