Klimaendringer og bærekraft: Sammendrag av forskning og studier

Ipsos' tjenestetilbud innen bærekraft og klimaendringer utnytter vår tvers-sektorekspertise innen forskning på bærekraft, miljø og klima for å hjelpe beslutningstaker med relevant og pålitelig informasjon.

Ipsos Green Economy - Sustainability and Climate Change Research | Ipsos

Bekymringen for planetens fremtid har aldri vært større

All vår data tyder mot at det er problemer og spørsmål rundt miljøet, samfunnet og måten vi behandler hverandre på stiger opp på agendaen rundt om i verden. COVID-19 har kun akselerert disse bekymringene, ved å understreke den skjøre naturen til samfunnene vi lever i og til planeten vi bor på. 
Kort sagt, bærekraft er avgjørende for oss alle.

Både regjeringer og næringslivet må forstå frykten og forventningene som deres innbyggere, forbrukere og ansatte har nå det gjelder spørsmål om bærekraft. Denne forståelsen må omsettes til meningsfull handling.

Dette er komplekse problemer og Ipsos kan hjelpe til

Ipsos Climate Change and Sustainability Practice tilbyr best-i-klassen løsninger innen rådgivning og innsikt, sammen med et fullverdig analyserammeverk for å forstå menneskelig atferd og globale meninger.

Ipsos er et ledende globalt analysebyrå som jobber på tvers av alle sektorer for å hjelpe næringliv, industri og myndigheter med å forme en planet-positiv fremtid og støtte til et mer rettferdig samfunn og arbeidsplasser der alle kan blomstre.

Gjennom vår sammensetting av bevis og ekspertise gir vi kundene retningen og selvtilliten til å bygge en mer bærekraftig og velstående fremtid for sin egen organisasjon og for planeten.

Siste innen forskning og innsikt

Net Zero Policies and Personal Cost (Climate Engagement Partnership)

Ipsos Views: Addressing the Sustainability Say-Do Gap

Earth Day 2021 - Global Release - Ipsos Earth Day 2021 - Great Britain Release - Ipsos
Net Zero Policies and Personal Cost (Climate Engagement Partnership) Addressing the Sustainability Say-Do Gap Earth Day 2021: Global Earth Day 2021: Great Britain
The Perils of Perception 2021: The Environment - Global Release Ipsos The Perils of Perception 2021: The Environment - Great Britian Release Ipsos The Sustainability Imperative: Ipsos Green Economy Research Clean, green and affordable: Striking a balance between sustainability, hygiene and value in packaging
Perils of Perception 2021: Environment: Global Perils of Perception 2021: Environment: Great Britain The Sustainability Imperative Clean, green and affordable

Now What? Climate change and Coronavirus | Ipsos

Third Moment of Truth - Ipsos A Wasted Opportunity | Food Waste and Sustainability | Ipsos Dirty Fashion: Leaders and Laggards | Ipsos
Now what? Climate change and coronavirus The Third Moment of Truth A Wasted Opportunity Dirty Fashion: Leaders and Laggards
What the Future? Food Sustainability | Ipsos The Circular Economy - ING | Ipsos European Climate Foundation Report on Energy Effiicient Renovations | Housing | Ipsos The Perils of  Perception: Climate Change | Ipsos
What the Future? Food The Circular Economy: Consumer seek help (ING) Energy-efficient Renovations (ECF) Misperceptions about climate change and the natural environment (King's College London)
Ipsos Global Trends | Fragile Planet | Ipsos Earth Day 2020 - Ipsos Global Advisor Earth Day 2019 | Ipsos Tetra Pak - Health and the Environment | Ipsos
The Fragile Planet: Ipsos Global Trends Earth Day 2020 Earth Day 2019 Health and the Environment (Tetra-Pak)
How much does sustainability and brand purpose matter? | Ipsos      
Sustainability and Brand Purpose: Ipsos Global Trends      

Kontakt oss

For mer informasjon om Ipsos’s Climate Change & Sustainability Practice og våre tjenester, ta kontakt med Jessica Long. Du kan også følge og kommer i kontakt med Jessica på LinkedIn eller Twitter.

Mer innsikt om Energi & Miljø

Samfunn