Signals #6: Forstå koronavirus-krisen - de siste POV og undersøkelsene

I vår sjette utgaven av Signals gir vi ut et sammendrag av Ipsos' siste forskning og globale undersøkelsene om koronaviruset samt sosiale medier overvåking og analyser. Dette inkluderer POV, meningsmålinger og innsikt fra andre land.

Koronavirus-krisen utvikler seg raskt. Mange land begynner å åpne opp og gradvis går befolkningen tilbake til kontorer, butikker, museer og restauranter.
Alt sammen mot et bakteppe av stor usikkerhet om hva den kommende perioden vil bety for samfunn, markeder og mennesker rundt om i verden.
Vår sjette utgave av Signals presenterer vi meningsmålinger og undersøkelser fra våre kolleger rundt om i verden. Målet er å holde oss alle oppdatert med den nyeste informasjonen når virkningene av krisen fortsetter å utfolde seg.

Du kan lese forrige utgaven Signals #5 her.

Denne utgaven inneholder:

  • Points of View: Selv om de siste ukene har sett drastiske endringer i hva vi kjøper og hvordan vi kjøper det, fremhever Prognoser i utfordrende tider artikkelen at solide forretningsplaner er fremdeles avgjørende i krisetider.
  • Innsiktsrapporter: Medieforbruk og reklameholdning har endret seg betydelig over hele verden med økt visning av både underholdning og nyhetsinnhold til forskjellige tider av døgnet. Vi ser nærmere på erfaringer fra Storbritannia, MENA og Italia. I mellomtiden viser vår Affluent Consumer Survey at det velstående segmentet av den amerikanske befolkningen, som er isolert fra de verste økonomiske effektene, kan komme ut av krisen med større intensjon om å kjøpe i en rekke sektorer.
  • Fokus på enkelte land: En ny utgave av vår rapport om Kina under koronavirus kommer på et tidspunkt da landet vender tilbake til normalitet. Den ser på hva dette betyr for samfunnet og økonomien i nær fremtid. Selv om Italia nå går inn i den tredje fasen med sakte gjenåpning, er fremdeles befolknings angsten høy, og det vil forme fremtidens politikk. En ny artikkel fra Russland ser på hvilke erfaringer man kan lære av å observere hvordan tidligere kriser i 2008 og 2014 har påvirket forbrukerne i landet, og fremhever fem hovedtrender. Til slutt, i Tyrkia, presenterer vi svar på pandemien siden den første saken ble kunngjort, og beskriver hva våre meningsundersøkelser og forbrukeranalyse forteller oss om samfunnet og økonomien.
  • Meningsmåling: Ipsos’ Global Consumer Confidence survey viser økonomisk optimisme for å være på vei ned over hele verden. Mai tallene er de laveste for de siste 10 årene. En annen global undersøkelse viser at et flertall i 9 av 16 land er komfortable med å komme tilbake til jobb, men at mange færre føler det samme om barn som går tilbake til skolen.

Samfunn