Všetky informácie o COVID-19 na jednom mieste

Tu nájdete všetky informácie, ktoré sme k pandémii koronavírusu uverejnili. Ćlánok budeme postupne dopĺňať.

Slovensko

Prieskum: Nižšie príjmy v takmer polovici domácností

V predchádzajúcich dňoch na Slovensku prichádzalo k uvoľňovaniu opatrení proti šíreniu koronavírusu a zároveň bolo niekoľko dní po sebe zaznamenaných iba niekoľko nových prípadov ochorenia na COVID-19. Ďalší prieskum Ipsos Slovensko zameraný na vnímanie situácie pandémie koronavírusu zistil, že názory Slovenskej populácie sú optimistickejšie ako pred niekoľkými týždňami.

Pocit ohrozenia koronavírusom je medzi slovenskou populáciou nižší ako v predchádzajúcich týždňoch. Necelé dve tretiny (62 %) ľudí uviedli, že sa cítia vírusom osobne ohrození. V porovnaní so situáciou z konca marca, kedy bolo vnímanie osobného ohrozenia najvyššie, výrazne poklesol podiel tých, ktorí sa cítia veľmi alebo skôr ohrození. Naopak výrazne viac ľudí už tvrdí, že oni osobne sa koronavírusom ohrození byť necítia.

Optimizmus sa prejavil aj pri hodnotení ďalšieho vývoja pandémie. Približne desať percent opýtaných si myslí, že koronavírus je už v súčasnosti pod kontrolou. Ide o zásadný nárast, pretože v predchádzajúcich vlnách prieskumu takýto názor zastávalo iba približne jedno percento Slovákov. Takmer dve tretiny ľudí si však myslia, že na zvládnutie situácie bude potrebných niekoľko mesiacov alebo viac ako pol roka.

Pokračovať na článok


Prieskum: Slováci začínajú cítiť finančné dopady pandémie

Marcový prieskum Ipsos Slovensko priniesol nový pohľad na to, aký má epidémia dopad na finančnú situáciu Slovákov, aké pohyby možno očakávať v oblasti internetových obchodov, alebo aká je dôvera ľudí voči aktuálnej a bývalej slovenskej vláde pri riešení aktuálnej krízy.

Hoci pocit ohrozenia rastie, Slováci v niektorých opatreniach poľavujú, napríklad si menej často umývajú ruky (pokles 6 %), alebo sa menej často vyhýbajú miestam s väčšou koncentráciou ľudí (pokles 6 %). Nopak nárast sme zaznamenali v používaní rúška (86 %) a viacero ľudí (73 %) sa snaží obmedzovať kontakt so svojím okruhom rodiny a známych.

Opatrenia autorít sú stále vnímané pozitívne a odhady na zvládnutie koronavírusu sú triezvejšie. Slováci však už menej často očakávajú, že sa šírenie koronavírusu podarí dostať pod kontrolu v priebehu niekoľkých týždňov alebo jedného mesiaca. Vláda Petra Pellegriniho mala pri riešení pandémie koronavírusu v porovnaní s  aktuálnou vládou vyššiu dôveru spoločnosti.

Pokračovať na článok

 

Prieskum: Majú slovenskí živnostníci finančný vankúš?

V našom prvom prieskume sme sa zamerali na jednu z finančne najohroznenejších skupín obyvateľstva - živnostníkov. V krátkom videu zachytávame nielen ich výpovede k situácii, ktorá sa bytostne dotýka, ale aj ich obavy a zároveň aj očakávania od súčasnej vlády.

Ako najväčší problém vnímajú živnostníci nedostatok vlastných finančných rezerv, pretože nie všetci môžu povedať, že majú pre podobné situácie vytvorenú finančnú rezervu. Ako ďalší problém vidia výrazné zastavenie ekonomiky, pričom hovoria že aj to bude ďalším problémom pri opätovnom rozbiehaní ich činností po ukončení krízy.

Súčasné opatrenia pozastavujúce platenie odvodov nevnímajú ako riešenie, ale len odkladanie problému. Za pomoc by považovali odpustenie týchto odvodov a finančné dotácie.  

Pokračovať na článok
 

Väčšina Slovákov sa riadi odporúčaniami a preventívne opatrenia vníma pozitívne

V Ipsos Slovensko sme pozreli na to, ako ľudia vnímajú súčasnú situáciu, či dodržiavajú odporúčania, alebo ako hodnotia prijaté opatrenia.

3/4 Slovákov (78 %) vnímajú koronavírus ako hrozbuNajmenej ohrozenými sa cítia mladí Slováci vo veku 18-29 rokov, z ktorých 28 % vníma riziko ako nízke (skôr alebo rozhodne sa necítia ohrození), pričom stupeň svojho ohrozenia najčastejšie nedokázali posúdiť starší ľudia vo veku nad 65 rokov. Medzi nimi bolo až 9 % takých, ktorí na otázku nevedeli odpovedať.

Takmer polovica z nás (49 %) si myslí, že sa koronavírus podarí dostať pod kontrolu v priebehu niekoľkých mesiacov. 15 % Slovákov si myslí, že to bude viac ako 6 mesiacov.

Pokračovať na článok

 

Svet

Rodičia podporujú obmedzenie počtu dní, ktoré deti strávia v škole

Väčšina ľudí v 16 krajinách podporuje obmedzenie počtu dní, ktoré deti majú stráviť v školách alebo škôlkach osobne. Rodičia by boli spokojnejší s tým, keby sa deti vrátili späť do školy alebo škôlky v období do šesť mesiacov, zistila najnovšia Ipsos štúdia.

Prejsť na článok
 

Skúsenosti detí s online učením - nezávislosť, lepšie výsledky, nuda a únava

Pozrieme sa na zistenia Detského panelu, ktoré boli iniciatívou v spolupráci s organizáciami na ochranu práv detí a školami v siedmich severských a baltických štátoch.
 

Prejsť na článok
 

Životné prostredie ako priorita vlády pri ozdravení krajín z COVID-19

Podľa globálnej Ipsos štúdie traja zo štyroch ľudí v 16 krajinách od svojej vlády očakávajú, že z ochrany prírody urobí pri plánovaní ozdravenia ekonomiky prioritu.

Prejsť na článok
 

Viacero ľudí hovorí, že otvorenie prevádzok prinesie riziko a preto musíme počkať

Najnovšia štúdia zistila, že väčšina ľudí v 9 zo 16 krajín si myslí, že znovuotvorenie podnikov prináša priveľa rizika rozšírenia nákazy koronavírusom. Viacero ľudí tiež hovorí, že väčšinu strateného zamestnania nezískajú späť ani keď opatrenia pominú. Ďalej naznačujú, že tí, ktorí podporujú opätovné otvorenie, tak robia aj napriek riziku - nie kvôli viere v nízke riziko.

Prejsť na článok
 

Comfort food: Ženy častejšie pripúšťajú prejedanie v dôsledku COVID-19

Experti hovoria, že ženy majú väčší sklon k emocionálnemu prejedaniu sa v dôsledku viacerých psychologických faktorov. V globálnej štúdii na vzorke viac ako 16 000 ľudí v 16 krajinách sveta je prejedanie sa na treťom mieste rebríčka ochorení, ktoré ľudí počas pandémie trápia. Predstihol ho nedostatok cvičenia a úzkosť.

Pokračovať na článok
 

Viacero ľudí trpí v dôsledku COVID-19 nedostatkom cvičenia a úzkosťou

Pandémia koronavírusu má dopad na naše fyzické i duševné zdravie. Viacero ľudí v májovom Ipsos prieskume povedalo, že v dôsledku pandémie trpia nedostatkom cvičenia, úzkosťou a nespavosťou. Jednou z príčin môže byť neistota, ktorú pandémia vyvolala - nevieme dokedy bude trvať, kto ochorie a kedy skončí, pričom práve neistota je jednou z najväčších príčin úzkosti.

Pokračovať na článok
 

Ľudia sa chcú vrátiť do práce, majú obavu o návrat detí do škôl

Viacero ľudí hovorí, že sú komfortní s návratom do ich práce v nadchádzajúcich týždňoch, avšak tieto pocity nezdieľajú pokiaľ ide o povolenie návratu ich detí späť do školy, zistila najnovšia Ipsos štúdia.

Pokračovať na článok
 

Otvoriť či neotvoriť ekonomiku?

Podľa najnovšieho prieskumu Ipsosu sú ľudia v 14 hlavných krajinách rozdelení v otázke, či by sa ekonomike a podnikom malo umožniť otvorenie, ak pandémia koronavírusu stále nie je úplne zažehnaná. 

Pokračovať na článok

 

Klimatické zmeny sú rovnako vážne ako kríza koronavírusu

Nová Ipsos štúdia v 14-tich krajinách sveta zistila, že 71 % obyvateľov súhlasí s tým, že z dlhodobého hľadiska sú klimatické zmeny rovnako vážne ako kríza koronavírusu. Prieskum ukazuje širokosiahlu podporu (65 %) vládnych aktivít, ktoré prioritizujú klimatické zmeny počas obnovy ekonomiky. Prieskum bol realizovaný prostredníctvom online panelu na vzorke viac ako 28 000 respondentov v termíne 16.-19. apríla 2020.

Pokračovať na článok

 

Mnohí si myslia, že sa ekonomika rýchlo nezotaví

Ľudia v Špenielsku (76 %), Francúzsku (72 %), Taliansku (68 %), Spojenom kráľovstve (67 %), Rusku a Japonsku (64 %) a v Kanade (62 %) si myslia, že je nepravdepodobné, že by sa ekonomika zotavila rýchlo, naznačuje prieskum s takmer 29 000 respondentmi, ktorý sa uskutočnil od 9. do 12. apríla.

Pokračovať na článok

 

Myslíte si, že najviac ohrození sú seniori?

O tom, ktorá skupina je najviac ohrozená sa popísalo už veľa, pričom štatistiky ukazujú na mužov a starších ľudí. Svetová zdravotnícka organizácia však mladým odkazuje, aby situáciu nepodceňovali. Štúdia Ipsos Advisor realizovaná na vzorke viac ako 29 000 respondentov z 15 krajín sveta ukazuje, že mladí ľudia a ženy budú s väčšou pravdepodobnosťou v karanténe alebo samoizolácii, či už z vlastnej vôle alebo z poverenia vlády.

"Normy okolo maskulinity vo viacerých smeroch tlačia mužov a chlapcov zapojiť sa do rizikového správania, ktoré siaha ďaleko za hranicu zanedbávania zdravotných rizík COVID-19," hovorí Megan O’Donnellová, zástupkyňa riaditeľa a analytička v oblasti rodovej politiky v neziskovej organizácii Centra pre Globálny rozvoj vo Washingtone, D.C. "Vidíme to od vyššej miery užívania návykových látok u mužov, až po väčšiu pravdepodobnosť spôsobenia dopravnej nehody."

Pokračovať na článok

 

Väčšina volá po zatvorení hraníc

Väčšina ľudí z 12 krajín sveta si myslí, že by hranice ich krajiny mali byť zatvorené kým pandémia koronavírusu neskončí, zistila najnovšia Ipsos štúdia. Významnou hnacou silou nárastu obáv z COVID-19 je skutočnosť, že viacero z nás si teraz myslí, že niekto im blízky sa vírusom nakazí. Väčšina opýtaných vo Vietname (67 %), v Spojenom kráľovstve (57 %), Idnii, Austrálii a Japonsku (51 %) si myslia, že niekto im blízky vírus dostane.

Pokračovať na článok
 

Od obáv o svetových trhoch až po osobnú bezpečnosť

Správy a údaje zo sociálnych médií dokazujú, že korona vírus je obrovská výzva v oblasti verejného zdravia. S viac ako 100 000 nahlásenými prípadmi COVID-19 a viac ako 3000 úrtiami vo svete vírus tiež predstavuje vážne obavy pre financie a podnikanie.

Pokračovať na článok
 

Koronavírus by mal mať podľa predpovedí vplyv na finančné trhy a globálnu ekonomiku

Podľa online prieskumu Ipsosu, realizovanom 14. a 15. februára tohoto roku v deviatich veľkých krajinách, Japonsko, nasledované ďalšími krajinami, s najväčšou pravdepodobnosťou súhlasí s tým, že prepuknutie korona vírusu bude mať dopad na finančné trhy a globálnu ekonomiku (84 %). Analýza demografického profilu jednotlivých krajín nasvedčuje tomu, že u osôb vo vyšších príjmových skupinách je väčšia pravdepodobnosť, že súhlasia s tým, že vírus bude mať dopad na finančné trhy.

Pokračovať na článok

 

Súvisiace články

Po desaťročia sa služby automobilového priemyslu spoliehali na interakcie so zákazníkmi tvárou v tvár. Takisto ako aj ostatné odvetvia, aj automobilový priemysel sa musel kvôli pandémii koronavírusu prispôsobiť novej situácii na trhu. Úspešní výrobcovia áut a predajcovia využijú tento neočakávaný zvrat udalostí ako príležitosť hlbšie sa angažovať so zákazníkmi, aj keď iným spôsobom. Hoci sa kanály pre komunikáciu môžu zmeniť, musia zostať otvorené. Prečítajte si viac o tom, čo sa môžeme naučiť bližším pozorovaním reakcií automobilového priemyslu v tomto novom globálnom prostredí. Viac informácií nájdete tu.

Koronavírus má značný vplyv na životy ľudí, ktorí predtým nikdy nepoznali nedostatok alebo obmedzenia osobnej slobody či pohybu. Zažili sme zmeny v tom čo nakupujeme, kde nakupujeme, kedy nakupujeme, ako nakupujeme a pre koho nakupujeme, a dokonca aj prečo nakupujeme. Čo to však znamená pre obchodníkov a výskumných pracovníkov zapojených do inovácií? Viac zistíte tu.

Všeobecne sa uznáva význam zákazníckej skúsenosti (CX) ako hnacej sily finančnej výkonnosti. Rozhodnutia zákazníkov ohľadne značiek majú na ne priamy dopad. Udržiavanie zákazníkov, ich obhajovanie a podiel na výdavkoch sú rozhodujúce zákaznícke výsledky, ktoré organizácie musia riadiť, aby dosiahli rast výnosov. V novej štúdii Ipsos Custmer Experience tímu predstavujeme Sily zákazníckej skúsenosti (CX) - rámec zameraný na človeka, ktorý organizáciám pomáha riadiť silnejšie vzťahy cez hlbšie porozumenie funkčných a vzťahových potrieb zákazníkov.

Úspešní marketéri musia počas krízy uvažovať a konať agilne a vo svoj prospech využívať dáta, prediktívne analýzy a zároveň sa učiť z minulosti využitím dostupných ukazovateľov z historických ekonomicky náročných udalostí. Ťažké časy môžu byť určujúcimi chvíľami. Aj keď sú plné rizika, často ponúkajú materiálne príležitosti. Využite naše viac ako 30 ročné MMA skúsenosti získané z trhových noriem a benchmarkov naprieč odvetviami, a perspektívu plnú informácií a insightov, na základe ktorých vám môžeme pomôcť úspešne preplávať týmito turbulentnými vodami.


V posledných mesiacoch vytrhla pandémia koronavírusu ľudí z ich automatického správania a donútila ich nájsť si v novej „bezdotykovej“ realite nové zvyky a rutiny. Toto pre značky predstavuje nielen výzvy, ale aj nové príležitosti na to, aby si so svojimi zákazníkmi vytvorili hlbšie a trvácnejšie puto. V tejto štúdii sme sa pozreli na to, ako vzniky týchto nových rituálov podporovať.

Aktuálna pandémia narušila zákaznícke správanie a zvyky a u mnohých spôsobila až stav paniky, kvôli neustálej potrebe posudzovania aktuálnej situácie a navigovania v meniacom sa prostredí. V tejto štúdii navrhujeme tri kroky, ktoré vám môžu pomôcť posilniť vzťah so zákazníkmi v týchto turbulentných časoch a ktoré môžu pomôcť zabezpečiť, aby sa vaša značka počas tejto krízy vyvíjala spolu so zákazníkmi.

 

Práve krízy, akou je táto, prinášajú so sebou veľké zmeny, a to nielen vo fyzickom svete okolo nás, ale aj zmeny nášho správania a zvykov. Počas tohto obdobia si značky nie sú isté, ako majú postupovať, avšak v tomto súboji zohrávajú dôležitú rolu - ľudia od nich očakávajú, že zaujmú svoje miesto v spoločnosti a budú ju viesť týmto zložitým obdobím. Viac o tom prečo je kreativita dôležitá, sa dočítate tu.

Kríza býva katalyzátorom zmeny. Rozhodnutie presunúť prieskum z offline do online prostredia so sebou prináša viaceré výhody, a preto by táto migrácia nemala byť otázkou "či", ale "kedy". Prečítajte si výhody, ktoré so sebou online prieskum prináša

Zmena spotrebiteľského správania nastáva najmä kvôli narušeniu vzorcov správania a zvykov, ktoré sme si vytvorili počas nášho života. O tom, že niektoré z týchto zmien sa po skončení krízy stanú trvalými, či o tom, prečo sú spotrebitelia viac otovrení novým ideám sa dočítate tu

Spoločnosť