Betydningen af etnicitet og national oprindelse på muligheder i samfundet

En ny undersøgelse for World Economic Forum foretaget i 27 lande viser, hvor meget adgang til beskæftigelse, uddannelse, boliger og sociale tjenester er påvirket af etnicitet og national oprindelse.

Go to English version.

En ny Ipsos-undersøgelse for World Economic Forum viser, at 65% af alle voksne på tværs af 27 lande mener, at i deres land har en persons race, etnicitet eller nationale oprindelse indflydelse på deres jobmuligheder. Spørger vi til respondenternes egen race, etnicitet eller nationale oprindelse, svarer et gennemsnit på 39%, at det har påvirket deres egne jobmuligheder.

Onlineundersøgelsen er foretaget mellem den 22. januar og 5. februar 2021 blandt mere end 20.000 voksne i 27 lande.

Den afslører også, at et gennemsnit på 60% mener, at en persons race, etnicitet eller nationale oprindelse spiller en rolle for deres uddannelsesmuligheder, deres adgang til boliger og deres adgang til sociale tjenester. I gennemsnit svarer 38%, at deres egen race, etnicitet eller nationale oprindelse har påvirket deres egne uddannelsesmuligheder, 38% svarer, at det har påvirket deres egen adgang til sociale tjenester og 35% deres egen adgang til boliger. Men for hver type mulighed siger omkring en tredjedel, at deres race, etnicitet eller nationale oprindelse slet ikke har haft nogen indflydelse.

På tværs af de 27 lande svarer et gennemsnit på 46%, at det seneste års begivenheder har øget forskellen i muligheder og adgang til boliger, uddannelse, beskæftigelse og / eller sociale ydelser i deres land. 43% siger, at begivenhederne ikke har haft nogen indflydelse på forskellene mens 12% siger, at de har reduceret forskellene.

Opfattelser vs. personlige oplevelser

Opfattelsen og personlige oplevelser af, hvor meget race, etnicitet eller national oprindelse påvirker ens muligheder, varierer meget mellem landene. Sammenlignet med gennemsnittet på tværs af de 27 lande for alle fire målte muligheder, adskiller flere lande sig med deres betydeligt højere eller lavere niveauer af opfattelser kombineret med betydeligt højere eller lavere niveauer af personlige oplevelser:

  • Høj opfattelse og høj personlig oplevelse: Sydafrika og Indien
  • Høj opfattelse og lav personlig oplevelse: Japan, Belgien og Frankrig
  • Lav opfattelse og høj personlig oplevelse: Malaysia
  • Lav opfattelse og lav personlig oplevelse: Rusland, Polen, Sverige og Storbritannien

Betydningen af det seneste års begivenheder

Der er meget forskellige holdninger mellem landene til, hvorvidt og hvordan de begivenheder, der er sket det sidste år, har påvirket forskellene i muligheder baseret på etnicitet eller national oprindelse. I gennemsnit svarer 46% på tværs af de 27 lande, at disse begivenheder har øget forskellene, mens 43% siger, at de ikke har haft nogen indvirkning. 12% svarer, at de har reduceret forskellene:

  • Omkring seks ud af ti i Latinamerika, Spanien og Sydafrika og ca. halvdelen i Frankrig, Italien, Malaysia, Japan, Sverige, Belgien og USA siger, at nylige begivenheder har øget forskellen i muligheder baseret på etnicitet eller national oprindelse i deres eget land.
  • Kun omkring en ud af tre i Tyskland, Polen og Saudi-Arabien, en ud af fire i Kina og en ud af syv i Rusland svarer det samme.

Download den fulde undersøgelse herunder for mange flere indsigter. 

Download

Samfund