Bekymring for klimaforandring medfører små ændringer i forbrugernes adfærd

In-home behaviours top list of climate-conscious actions taken more often: recycling/composting, saving energy, saving water and avoiding food waste.

ENGLISH VERSION →

I gennemsnit siger over halvdelen (56%) af mennesker globalt, at de har ændret deres forbrugeradfærd på grund af bekymring for klimaforandringer i løbet af de sidste par år. Dette er et fald fra et gennemsnit på 69% i januar 2020, hvor det samme spørgsmål blev stillet i 27 ud af de nu undersøgte 29 lande. 

Andelen af ​​dem der siger, at de i løbet af de sidste par år har forandret sig, med hensyn til de produkter og tjenester de køber, eller bruger specifikt på grund af bekymring for klimaforandringer, er faldet i alle landene, der er inkluderet i begge undersøgelser. Dette tyder på, at efterhånden som forbrugere over hele verden skulle ændre deres daglige vaner for at beskytte sig selv og andre mod coronavirussen, blev de mindre bekymrede over hvordan deres adfærd påvirkede miljøet. I gennemsnit på verdensplan siger færre end hver femte (17%) nu, at de har foretaget mange ændringer, to ud af fem (39%) nogle få ændringer, og tre ud af ti (31%) slet ingen ændringer.

  • De lande hvor flest forbrugere rapporterer at have tilpasset deres adfærd for at modvirke klimaforandringer forbliver uændrede i forhold til sidste år. Men selv i disse nationer er andelen faldet betydeligt. De omfatter Indien (76%, et fald på 12 procentpoint), Mexico (74%, -12 point), Chile (73%, -13 point) og Kina (72%, -13 point).
  • De lande, hvor færrest forbrugere siger, at de har ændret deres adfærd på grund af klimaproblemer, omfatter Japan (22%, -9 point), Rusland (40%, -12 point), USA (41%, -15 point) og Holland (41%, -16 point).
  • Lande, der har set det største fald siden sidste år i deres andel af miljøbevidste forbrugere, omfatter Malaysia (62%, -23 pts), Spanien (53%, -23 pts), Polen (49%, -23 pts) og Frankrig (52%, -21 pts. ).

Globalt er de individuelle tiltag, der oftest gøres for at bekæmpe klimaforandringer, genbrug eller kompostering (angivet af et gennemsnit på 46% blandt alle voksne i de 29 undersøgte lande), generelt at spare på energi i hjemmet (43%), undgå at smide mad ud (41 %) og spare vand derhjemme (41 %).

Flere kvinder end mænd siger, at de ændrer adfærd på grund af klimaproblemer - især med hensyn til at undgå at smide mad ud (henholdsvis 46% mod 36% i gennemsnit på tværs af alle lande). Det samme gælder at spare på vandet derhjemme (46% vs. 36%), at købe færre nye ting (36% mod 26%) og undgå produkter, der har meget emballage (33% vs. 25%).

Lande, hvor flest forbrugerne rapporterer at de genbruger eller komposterer oftere end de plejede, specifikt af bekymring over klimaet, omfatter Belgien (65%), Canada (64%), Sverige (60%), Colombia (60%), og Ungarn (60%). Omvendt er de lande hvor flest forbrugere siger de ikke har ændret vaner på grund af bekymring for klimaet Japan (33%), USA (32%) og Tyskland (24%).

For at finde ud af, om forbrugerne føler, at de er mere eller mindre engageret i at bekæmpe klimaændringer end andre mennesker i deres lokalsamfund, blev respondenterne også spurgt om ændringer, deres naboer måtte have foretaget af bekymring over klimaforandringer. I gennemsnit på verdensplan siger tre ud af ti (30%), at deres naboer har foretaget mindst nogle ændringer, en tredjedel (34%) siger, at deres naboer ikke har foretaget nogen ændringer, og to ud af fem (37%) siger, at de ikke er sikre .

Læs artiklen fra WEF

Dette er resultaterne af undersøgelse på tværs af 29 lande udført af Ipsos på deres Global Advisor online platform. Ipsos interviewede i alt 23.055 voksne mellem 24. september og 8. oktober 2021.

Download

Forbruger & Shopper