52% globalt siger, at det er for farligt at cykle i deres område

En ny undersøgelse viser global enighed omkring cyklens vigtige rolle i arbejdet mod at reducere CO2 udledning og trafik - samt bred støtte til at prioritere cyklen i nye infrastrukturprojekter.

IN ENGLISH →


En ny Ipsos-undersøgelse viser, at de fleste voksne på tværs af 28 lande mener, at cyklen spiller en vigtig rolle i reduktionen af kulstofemissioner (i gennemsnit 86%) og i reduktionen af trafik (80%). Halvdelen (52%) siger dog, at det er for farligt at cykle i deres område. Udbredelsen af cykling, når der skal løbes æringer eller pendles, er højest i de lande, hvor det opfattes som en sikker transportform, såsom Kina, Japan og Holland. I de fleste lande i undersøgelsen går et solidt flertal af borgerne ind for at give cykler prioritet frem for biler i nye infrastrukturprojekter.

Hele 30 % i Holland, 22 % i Kina og Indien samt 20 % i Sverige svarer, at de bruger cyklen for at komme til arbejde eller i skole. I modsætning hertil gør kun 4 % i Canada og 5 % i Sydafrika, USA og Storbritannien dette.

I gennemsnit på verdensplan siger dobbelt så mange, at de cykler for at træne (28%) end for at pendle (12%). Cykling for at træne er mest udbredt i Polen, hvor 61% rapporterer, at de gør dette.

På tværs af de 28 lande siger næsten to tredjedele (63%), at de ved, hvordan man cykler, og 42 % fortæller, at de ejer en cykel. Holland, Polen og Sverige er de lande, hvor flest ejer en cykel. Brugen af offentlige delecykler ligger i gennemsnit på 8% pr. land, men dette tal er meget højere i Kina (38%), Indien (19%), Sydkorea (15%) og Tyrkiet (15%).
 


Cyklen som en løsning 

Et stort flertal i alle lande er enige om, at cyklen spiller en vigtig rolle i reduktionen af kulstofemissioner (fra 94% i Peru og Kina til 77% i Tyskland) og i reduktionen af trafik (fra 94% i Peru til 62% i USA).

Et globalt gennemsnit på 82% ser positivt på cyklen mod 74% for biler, 73% for e-cykler, 59% for motorcykler eller knallerter og 43% for lastbiler.

Lande, hvor cykler favoriseres frem for biler, er Tyrkiet, Holland, Ungarn, Chile, Argentina, Belgien, Colombia og Peru (alle med 15 procentpoint eller mere). Kun fire af de 28 lande viser et betydeligt højere niveau af favorisering for biler end for cykler: Australien, USA, Storbritannien og Canada.

Cyklen skal prioriteres

Dobbelt så mange er enige som uenige i (64% mod 36% i gennemsnit pr. land), at nye infrastrukturprojekter i deres område bør prioritere cykler frem for biler. Opbakningen til dette er generelt højere i alle vækstlande i undersøgelsen. De eneste lande, hvor færre end 50% er enige i dette, er Canada, USA, Australien, Japan og Storbritannien, mens meningerne er ligeligt delte i Belgien og Norge.

Støtte til prioritering af cykler i infrastrukturen er fremherskende, hvor et stort flertal er enige om, at "cykling fra et sted til et andet i mit område er for farligt", herunder alle undersøgte lande i Latinamerika og Sydeuropa samt Malaysia og Saudi-Arabien.
 


Om undersøgelsen

Dette er resultaterne af en Ipsos undersøgelse foretaget i 28 lande fra 25. marts – 8. april 2022 blandt 20.057 voksne i alderen 16-99 i Norge, 18-74 i USA, Canada, Malaysia, Sydafrika og Tyrkiet og 16 -74 i 22 andre lande via Ipsos' Global Advisor online undersøgelsesplatform. Hvert lands stikprøve består af ca. 1.000 personer i Argentina, Australien, Brasilien, Canada, Kina (fastlandet), Frankrig, Tyskland, Storbritannien, Italien, Japan, Spanien og USA og ca. 500 personer i Belgien, Chile, Colombia, Ungarn, Indien, Malaysia, Mexico, Norge, Holland, Peru, Polen, Saudi-Arabien, Sydafrika, Sydkorea, Sverige og Tyrkiet.

Samfund