Leveomkostninger: Et flertal mener, at prisen på mad, varer og services er steget siden COVID-19 startede

Dagligvarer, husholdningsartikler og services som vand, el, varme og telefon topper listen over varer med højere priser globalt.

Read the full article in English

Ifølge en ny global undersøgelse foretaget af Ipsos mener majoritet af befolkningen i 26 lande siger, at de overordnede priser på mad, forbrugsvarer og services er steget for dem og deres familie siden udbruddet af COVID-19 startede.

I en undersøgelse, der inkluderer næsten 18.000 respondenter, der blev fortaget mellem den 22. maj og 5. juni, svarer tre ud af fem personer (60%), at priserne er steget noget eller meget. Af disse topper Argentina, Sydafrika og Mexico (81%), Tyrkiet (80%) og Chile og Belgien (79%) listen. 

Anderledes ser det ud i Ungarn (27%) og Sydkorea (26%), hvor næsten en fjerdedel af befolkningen svarer, at priserne er faldet noget eller meget siden udbruddets start. Japan og Rusland følger tæt efter (21%). 

Samtidig svarer næsten en tredjedel af befolkningen i alle landende (29%), at prisniveauet er uændret. I Sverige, hvor en restriktiv nedlukning af samfundet ikke blev implementeret, er en majoritet (53%) enige i det uændret prisniveau. Næsten halvdelen af befolkningen i Holland og Japan (49%) samt Sydkorea (48%) er også enige i dette. 

Has the cost of food goods and services increased? | Ipsos

Fordelt på regioner er befolkningen i Latin Amerika mest tilbøjelige til at mene, at priserne er steget (75%), tæt fuldt af Mellemøsten og Afrika (72%).

Hvad er steget, uændret eller faldet?

Næsten to tredjedele af verdensbefolkningen (63%) siger, at prisen på fødevarer, dagligvarer og husholdningsartikler er steget siden COVID-19 udbruddet startede.
Dette fremstår klarest i udviklingsmarkederne Argentina og Tyrkiet (86%) samt Chile, Mexico og Sydafrika (80%). 

Forbrugsregninger, hvilket inkluderer vand, el, varme, aircondition, telefon, TV og internet, er den omkostning, som befolkningen siger er steget næstmest, med et gennemsnit på 39%. Denne opfattelse er mest udbredt bland befolkningen i Tyrkiet (74%), Chile (68%) og Malaysia (65%).

Andre omkostninger, som en stor andel af befolkningen siger stiger, er blandt andet produkter til personlig pleje og service (28%), efterfulgt af sundhedspleje (27%) og underholdning (25%).

Which costs have gone up? | Ipsos

Vedrørende uændrede omkostninger siger mere end tre ud af fire (78%), at boligomkostninger, hvilket omfatter leje og afdrag på lån, er forblevet det samme. Dette er efterfulgt af forsikringer med 77% og beskatning med 73%. En anden stor udgift, hvor 70% af befolkningen siger, at de ikke betaler mere eller mindre, er for uddannelse og daginstitutioner.

Mens omkostningerne overordnet er steget eller forblevet uændret, er der nogle områder, hvor en stor andel af befolkninger mener, at omkostningerne er faldet.

Mere end en tredjedel (36%) siger, at transport såsom brug af køretøjer, busser, tog og brændstof er faldet. Dette er sandsynligvis en effekt af mindre transport, da restriktioner har tvunget folk til at arbejde hjemmefra. En majoritet af folk i Tyrkiet (56%) finder dette gældende, efterfulgt af Malaysia (52%), Storbritannien (51%) og Canada (50%).

Mere end en fjerdedel (26%) siger, at prisen på tekstilvarer, såsom tøj, sko og tilbehør, er faldet. Dette reflekterer færre køb, da storcentre og andre detailbutikker har lukket deres fysiske butikker. Folk i Sydkorea og Tyrkiet (46%) er mest tilbøjelige til at være enige i dette. 

Hvorfor er omkostningerne steget?

Når det kommer til spørgsmålet om, hvorfor folk tror, omkostningerne er steget, svarer halvdelen (50%), at det er fordi, de måtte købe dyrere varer eller betale for leverance, fordi butikkerne var lukket, samt udbudsproblemer grundet COVID-19. Men samtidig var en lige så stor andel af respondenterne globalt uenige. 

Why do you think costs have increased since Covid-19? | Ipsos

Dette fremgår klarest in Sydamerika hos blandt andet respondenter fra Peru (78%), Chile (72%) og Argentina (68%). I Sydkorea (91%) og Japaner (83%) er befolkningen mest tilbøjelig til at sige, at dette ikke var tilfældet for dem, efterfulgt af respondenter fra Sverige (77%) og Holland (73%).

Have you had to purchase more expensive items? | Ipsos

Samtidige svarer mere end en tredjedel (35%), at de har fået nye eller yderligere omkostninger såsom større forbrugsregninger som et resultat af at bruge mere tid i hjemmet eller arbejde hjemmefra. Respondenter fra Tyrkiet (65%) og Malaysia (63%) er mest enige i dette udsagn. Folk i Europæiske lande såsom Holland (84%), Sverige og Frankrig (83%) samt Belgien (80%) er mest tilbøjelige til at være uenige. 

For at håndtere effekten af isoleringen bedre svarer mere end en fjerdedel globalt (27%), at de har købt nye, flere eller bedre varer og service for at lette nedlukningen samt social distancering. 

Dette gælder især respondenter i Peru (45%), Tyrkiet (37%), Chile (35%), Argentina (34%), Saudi Arabien og Canada (32%). Folk i Europe er mest tilbøjelige til at være uenige – med Ungarn (89%), Tyskland (86%) og Rusland (82%) i toppen. 

Til sidst svarer majoriteten (95%), at de ikke skal betale for lægebehandling grundet COVID-19, mens mere end en fjerdedel (28%) siger, at de ikke har oplevet nogen af disse faktorer, når det gælder indkøb af mad, forbrugsvarer og service siden udbruddets start.

Samfund