World Mental Health Day 2021

Vores seneste undersøgelse viser, at et stort offentligt flertal mener, at mental sundhed og fysisk sundhed er lige vigtige - men at dette ikke er afspejlet i deres lands sundhedssystem. Få flere indsigter her i forbindelse med 'World Mental Health Day'.

ENGLISH VERSION →

  • I gennemsnit siger otte ud af 10 (79%) i 30 lande, at deres mentale og fysiske sundhed er lige vigtige, når det kommer til deres personlige helbred.
  • Men kun en tredjedel (35%) mener, at sundhedssystemer i deres land behandler mental og fysisk sundhed på lige fod. En større andel (42%) mener, at sundhedsvæsenet behandler fysisk sundhed med større betydning.
  • Vores undersøgelse viser, at yngre mennesker og kvinder er mere tilbøjelige til at tænke over deres eget mentale helbred.
  • Mental sundhed er det tredje vigtigste sundhedsproblem for mennesker i deres land, ifølge den globale offentlighed, placeret kun lige efter kræft.

Hvor ofte tænker du på dit mentale/fysiske velbefindende?

Mens over halvdelen (53%) på tværs af alle lande siger, at de tænker på deres mentale velbefindende 'rimelig' eller 'meget' ofte, har folk en tendens til at tænke på deres fysiske helbred oftere (68% rimelig/meget ofte). En ud af ti (11%) siger, at de aldrig tænker på deres mentale helbred, sammenlignet med 5% for fysisk helbred.

Kvinder har en tendens til at tænke mere over deres mentale helbred end mænd (58% meget/temmelig ofte vs. 48%). Vi ser også nogle generationsforskelle; 61% af dem under 35 år tænker på deres mentale helbred mindst ’temmelig ofte’ sammenlignet med 42% af dem over 50 år.

Demografiske forskelle er mindre markante, når det kommer til, hvor ofte folk tænker på deres fysiske helbred.

De lande, hvor folk rapporterer, at de oftest tænker på deres mentale sundhed, er Brasilien (75%), Sydafrika (71%) og Colombia (71%).

I Kina, Sydkorea, Rusland, Tyskland, Holland, Frankrig og Sverige er det mere sandsynligt, at folk siger, at de ikke tænker meget på deres mentale helbred.

Hvor vigtig er mental og fysisk sundhed for dig?

I gennemsnit siger otte ud af 10 (79%) på tværs af 30 lande, at de anser deres mentale og fysiske sundhed for lige så vigtig, når det kommer til deres personlige helbred.

De lande hvor fysisk og mental hebred anses som lige vigtige er: 

  • Ungarn (90%)
  • Mexico (88%)
  • Colombia (86%)

Blandt dem, der synes, den ene er vigtigere end den anden, er der flere, der vælger mental helbred (12%) fremfor fysisk sundhed (6%).

Hvordan behandles mental og fysisk sundhed i sundhedssystemer?

På trods af udbredt enighed om, at mental og fysisk sundhed er lige så vigtige for et helhedsbillede af sundhed, er det mindre sandsynligt, at folk tror, ​​at deres lands sundhedssystemer behandler dem lige meget: 35% globalt siger, at dette er tilfældet, mens 42% siger, at fysisk sundhed bliver behandlet med større betydning. Kun 9% mener, at mental sundhed anses som vigtigere.

Dette peger på en uoverensstemmelse, når det kommer til, hvordan offentligheden opfatter deres eget helbred, og hvordan det behandles af sundhedsydelser i deres land: kun 6% siger, at deres fysiske sundhed er vigtigere end deres psykiske sundhed, men 42% mener, at dette bliver behandlet med større betydning.

Mental sundhed som en global global sundhedsproblem

Vores globale gennemsnit på tværs af de 30 lande finder, at mental helbred stormer frem som det tredje vigtigste sundhedsproblem, som offentligheden står over for i deres land i år. Næsten en tredjedel (31%) ser dette som et top sundhedsmæssigt problem, kun 3 procent point fra tallet der er registreret for kræft (34%). Det største sundhedsproblem i 2021 er dog Coronavirus (70%), der fortsætter, som vi så sidste år, da det først blev introduceret i undersøgelsen.

 

Dette er resultaterne af en undersøgelse på tværs af 30 lande foretaget af Ipsos på sin Global Advisor online platform. Ipsos interviewede i alt 21.513 voksne i alderen 18-74 år i USA, Canada, Israel, Malaysia, Sydafrika og Tyrkiet, i alderen 21-74 år i Singapore og 16-74 på 24 andre markeder mellem fredag, 20. august og fredag. 3. september 2021.

Download

Samfund