Adatkezelési Tájékoztató

 1. Az adatszolgáltatás és adatkezelési hozzájárulás alapja

  Az Ön személyes adatainak kezeléséhez való hozzájárulása nem jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul és nem előfeltétele semmilyen szerződés megkötésének, így Ön nem köteles hozzájárulni személyes adatainak kezeléséhez. Az adatkezelés elmaradása semmilyen jogkövetkezménnyel nem jár Önre nézve.

  Amennyiben Ön úgy dönt, hogy hozzájárul személyes adatainak kezeléséhez, úgy azok kezelése az Ön önkéntes és kifejezett hozzájárulásán alapul. A hozzájárulását bármikor visszavonhatja., ami semmilyen következménnyel nem jár.

  A személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

 2. A kezelt személyes adatok köre és az adatkezelés célja

  Az Ön nevét, telefonszámát és e-mail címét kommunikációs és marketing (hírlevél, rendezvényszervezés, promóciók stb.) célokra használja fel az Ipsos Zrt., mint adatkezelő.

 3. Az adatkezelő
  • neve: Ipsos Média-, Reklám-, Piac- és Véleménykutató Zrt. (Ipsos Zrt.)
  • székhelye: 1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6.
  • elérhetősége: [email protected] | +36-1-476-7600
  • képviselőjének neve: Feitel Balázs
  • adatvédelmi tisztviselőjének neve és elérhetősége: DR. SIMALA ZOLTÁN Ügyvédi Iroda | 1054 Budapest, Bank utca 6. II/9. | +36-1-472-3090 | [email protected]

  Az adatkezelő marketingtevékenységért felelős kollégája és a részlegvezető munkatársak férhetnek hozzá az adatkezelőnél tárolt személyes adatokhoz.

 4. A személyes adatok tárolásának és felhasználásának helye

  A kutatás során megadott személyes adatai az Ipsos Zrt. székhelyén (1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6.) kerülnek tárolásra és felhasználásra a hatályos adatvédelmi előírások betartásával.

 5. Az adatkezelés időtartama

  Az Ön személyes adatait az adatkezelő visszavonásig tárolja és használja fel.

 6. További adatvédelmi tájékoztató

  Az Ipsos Zrt. adatvédelmi irányelveiről további tájékoztatást a www.ipsos.com oldalon találhat.

 7. Kezelt adatokkal kapcsolatos jogok és elérhetőség a joggyakorláshoz

  Ön kérelmezheti az Ipsos Zrt. által kezelt (fent megadott) személyes adataihoz való hozzáférést és az adatkezelésről való tájékoztatást, kérheti ezen személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását. Ön tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, továbbá Önnek joga van arra, hogy ezen személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja és azokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa (adathordozhatósághoz való jog), továbbá jogosult az adatkezeléssel kapcsolatosan panaszt tenni a lenti 8. pontban foglaltak szerint.

  Ön a [email protected] címre írt levelében gyakorolhatja a fenti jogosultságait.

   

 8. Adatkezeléssel kapcsolatos panasztételi elérhetőségek

  Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszaival a következő szervezetekhez fordulhat:

  • Ipsos Zrt. | 1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6. | +36-1-476-7600 | [email protected]
  • DR. SIMALA ZOLTÁN Ügyvédi Iroda | 1054 Budapest, Bank utca 6. II/9. | +36-1-472-3090 | [email protected]
  • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság | 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. | +36-1+391-1400 | +36-1-391-1410 | [email protected]
 9. Tájékoztatás az adatok 3. országba való továbbításáról

  Az Ön személyes adatai 3. országba nem kerülnek továbbításra.

 10. Tájékoztatás az adatok automatizált döntéshozatalra való felhasználásáról

  Az Ön személyes adatai nem kerülnek felhasználásra automatizált döntéshozatal során.